Troms Rytterkrets

Velkommen til hjemmesiden for Troms Rytterkrets. Send oss gjerne stoff til hjemmesiden. Det kan være invitasjoner til treninger og kurs samt andre ting dere ønsker å dele med de andre klubbene. Stoff til hjemmesiden skal sendes til helgagare@hotmail.com

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram!

Nyheter

360
08.06.2022

Idrettens Office 365

Idrettens Office 365 gir styret i idrettslaget en enkel oversikt over styrets oppgaver og dokumenter, og hjelper idrettslaget med å kommunisere, samarbeide og få arbeidet gjort.

Alogva
19.05.2022

Kurs for kontrollutvalg og økonomikurs for styre i Tromsø

Det inviteres til kurs for kontrollutvalg og økonomikurs for styre, på Grand Scandic Tromsø den 1. og 2. juni.

Pass
12.05.2022

Ang. fremvisning/sjekk av vaksiner på stevner

Nå skal vi igjen fremvise vaksiner i hestepasset ved ankomst til konkurransested.

TRYK logo ny
10.05.2022

Kriteriene for KRETSTRENINGER i TRYK

Kriteriene for KRETSTRENINGER som utløser aktivitetsmidler til

klubbene er revidert pr 30.04.2022

HM 2022
01.05.2022

Hallmesterskap 2022 - TRYK

Tromsø ryttersportsklubb har arrangert Hallmesterskap i sprang for Troms rytterkrets 29.04-01.05.2022

Ailo
28.04.2022

Sprangdommer 1 kurs TRYK

Troms rytterkrets arrangerer sprangdommer 1 kurs på Midtsommerstevne

Sted: Skånland stall og rideklubb, Skånlandveien 248, 9440 Evenskjer

Dato: 24-25 juni

Kursholder: Ole Kristian Buer

Det blir som et vanlig stevne

Stevnearrangør holder mat i løpet av dagen.

TRYK logo ny
22.04.2022

Styremøte i Troms Rytterkrets

Styremøte i TRYK 20.04.2022

TRYK logo ny
03.04.2022

Kretsting 30.03.2022

Troms Rytterkrets avholdt Kretsting digitalt 30.03.2022. Det var 6 klubber representert hvorav 5 hadde stemmerett i tillegg til 5 stemmeberettigede fra Kretsstyret.
Av innkomne saker til Kretstinget var forslag til nytt mester skap i regionen og avvikling av KM sprang for kretsen.

Klubbpakkanryf
03.03.2022

Gratis juridisk bistand

Klubbpakka er et tilbud spesielt til klubbene i Norges Rytterforbund, hvor de kan få gratis juridisk bistand.

Sprang stemning 13
05.11.2021

Nytt utdannelsesforløp for å bli autorisert sprangdommeraspirant

Det pågående arbeidet med å forenkle gjennomføringen av utdannelsesforløp for teknisk personell innen Norges Rytterforbund, der målet er kurs som er enklere og mindre kostnadskrevende å gjennomføre, har nå resultert i en alternativ vei mot det å bli autorisert sprangdommeraspirant.