Troms Rytterkrets

Velkommen til hjemmesiden for Troms Rytterkrets. Send oss gjerne stoff til hjemmesiden. Det kan være invitasjoner til treninger og kurs samt andre ting dere ønsker å dele med de andre klubbene. Stoff til hjemmesiden skal sendes til irenehauge431@hotmail.com

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram!

Nyheter

Sprang stemning 13
05.11.2021

Nytt utdannelsesforløp for å bli autorisert sprangdommeraspirant

Det pågående arbeidet med å forenkle gjennomføringen av utdannelsesforløp for teknisk personell innen Norges Rytterforbund, der målet er kurs som er enklere og mindre kostnadskrevende å gjennomføre, har nå resultert i en alternativ vei mot det å bli autorisert sprangdommeraspirant.