Idretten Skaper Sjanser

Idretten Skaper Sjanser er et lavterskel aktivitetstilbud for mennesker med rusutfordringer. Foreningen er stiftet av Norges Skiforbund, Norges Cykleforbund og Norges Rytterforbund, og mottar støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Foreningen samarbeider med lokale klubber tilknyttet disse tre særforbundene.

Ideen for det nye lavterskeltilbudet er hentet fra fotballens gatelagsprosjekt. Det var Norges idrettsforbund, i et samarbeid med Morten Nyborg fra Gatelag, som tok initiativ ovenfor ski, sykkel og rytter for å starte det hele. Prosjektet ble oppstartet våren 2019.

– Vi vet at idretten kanskje er landets fremste inkluderingsarena. Derfor er det flott at ski, sykkel og rytter følger opp det som nesten må kunne kalles en suksess innenfor fotball, når det gjelder å tilby en meningsfylt arena for rusavhengige. Idrettens visjon er «idrettsglede for alle» og jeg er trygg på at idretten også vil kunne skape idrettsglede for denne målgruppen. Takk også til Helsedepartementet som har sett verdien i dette, men forstått at en slik innsats utenfor idrettslagenes ordinære virksomhet, også krever en ekstra økonomisk støtte, sa daværende idrettspresident Tom Tvedt.

Det heter ikke jeg og meg, men vi og oss!


Målsettingene for prosjektet

Mål 1: Felles: Hovedmålet er å gi en marginalisert gruppe en bedre hverdag ved å kunne integrerer de i fysisk aktivitet gjennom idretten. Idrettens inkluderende vesen blir en arena hvor sunne sosiale nettverk etableres og utvikles. På sikt er målet å få den enkelte til å kunne fungere i et liv uten rus og hvor «jeg og meg», er byttet ut til «vi og oss». Innenfor trygge treningsammer er målet å utvikle enkelt individer som ønsker et liv uten rus. Dette gir grunnlag for å fylle tiden med noe annet – eksempelvis skole og arbeid. Erfaringene fra fotballen viser at dette i første omgang gjøres best «klubbnært» og i Co-creation med det offentlige.

Mål 2. Felles: Ved hjelp av idrettens egne medlemmer (1,4 millioner) og synliggjøring på TV2 bidra til en enda bedre forståelse generelt i samfunnet om at menneskelige ressurser ved hjelp av idrettens inkluderende vesen kan gjenvinnes.

Mål 3. Felles: Utvikle en ny standard mellom det offentlige, private og frivilligheten når det gjelder «Co-creation» gjennom nasjonal kringkasting av «best-practice».

Mål 4. Rytter: NRYF ønsker å tilby en arena der samspill med hesten gir mestringsfølelse for mennesker med psykisk uhelse og rusavhengighet i et recovery-perspektiv. Innenfor trygge rammer i stallmiljøet vil man tilby en aktivitet sammen med hest som gir mulighet for fysisk aktivitet, samt skape og utvikle en relasjon med hest hvor man lærer om hestehold, stalldrift og styrker ansvarsfølelsen hos den enkelte.

Mål 5. Rytter: NRYF vil inkludere brukerne i klubbmiljøet, etablere et sosialt nettverk, samt gi opplæring i klubbdrift og utvikle brukerne til å bli en ressurs for klubben og drift av arrangement.

Mål 6. Rytter: NRYF ønsker ved hjelp av prosjektet «Idretten skaper sjanser» å teste ut/utvikle egnede metoder omkring samskaping med det øvrige offentlige hjelpeapparatet og institusjoner.

Ridegrupper

Det er tilbud ved fem rideklubber i dag:

  • Råde og Onsøy Rideklubb
  • Nes Rideklubb
  • Arendal og Grimstad Rideklubb
  • Harstad Ride og Kjøreklubb
  • Rogaland Rideklubb

Se mer om klubbene her.

Har du spørsmål rundt prosjektet kan du ta kontakt med Tine Skoftedalen Fossing.