Antidoping

NRYF ble sertifisert som Rent Særforbund av Antidoping Norge i 2019. Sertifiseringen må fornyes annet hvert år. For å bli sertifisert må særforbund blant annet lage en handlingsplan for forebyggende antidopingarbeid og beredskapsplan for håndtering av brudd på dopingbestemmelsene.

Mer om Rent Særforbund her: Antidoping Norge

NRYFs antidopingregelverk omfatter både ryttere og hester.

I all ryttersport skal hensynet til hesten ha høyeste prioritet og aldri måtte vike for konkurransehensyn eller kommersielle hensyn.


Antidopingreglementet for ryttere bygger på NIFs lov, Kapittel 12 og NRYFs konkurransereglement, KR I.

Som utøver er man forpliktet til å forholde seg til ovennevnte regelverk, og tilhørende retningslinjer som finnes på Antidoping Norges hjemmeside

Norges Rytterforbunds Antidopingregelverk omfatter alle medlemmer i klubber tilknyttet forbundet, alle som har lisens utstedt av forbundet, og alle som deltar på et arrangement arrangert av en klubb som er tilknyttet forbundet.

Det er ditt ansvar å kjenne til reglene for doping og regelstridig medisinering av hest og ponni, og hvilke karenstider som gjelder for ulike behandlinger. Du er også pliktig til å stille opp på dopingkontroll.

Doping av hest er straffbart i henhold til dyrevernsloven, og du kan bli stilt for retten hvis du skulle bli tatt for doping av hesten din.

Det er mange grunner til at en hest får i seg forbudte stoffer, og i de fleste tilfeller skyldes dette dårlige rutiner rundt medisinering av hest, eller at de som håndterer hesten ikke kjenner til de lover og regler som gjelder. Les deg opp på råd om gode rutiner rundt medisinering av hest. Det er bedre å bli sett på som en overforsiktig hesteeier enn å havne i en dopingsak.

Vi oppfordrer alle, både klubber og utøvere, til å gjennomføre Antidoping Norge sine forebyggingsprogram “Ren idrett”.

FEI har lansert et program kalt «clean sport», der kan du finne mye nyttig informasjon rundt hesten som idrettsutøver, og de hensyn man må ta.

Beredskapsplan

NRYF har utarbeidet en beredskapsplan vedrørende dopingsaker. Planen regulerer hvem som skal informeres om hva i en dopingsak, hvem som uttaler seg på vegne av NRYF, hva man må være ekstra oppmerksom på i dopingsaker o.a.

Handlingsplan

Denne handlingsplanen om antidopingarbeid er utarbeidet i tråd med RPD og en mer detaljert handlingsplan for NRYF på et prioritert område. Handlingsplanen er ment å dekke antidopingarbeid på alle nivåer i organisasjonen. Aktiviteter og tiltak skal være forebyggende og NRYF skal leve etter.