Trenerutdanning

En trener innenfor NRYFs trenerløype innehar en unik og svært viktig kompetanse som vil være avgjørende for at ryttersport skal kunne fortsette å utvikle seg innenfor NIFs idrettslige rammer. Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett, samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening. Hestevelferd, rytterglede, idrettens grunnverdier og RASK står i fokus gjennom all lærdom på NRYF trenerkurs.

NRYFs trenerutdanning er utarbeidet innenfor Norges Idrettsforbunds trenerløype, et strategidokument som ble utgitt i 1994, fornyet i 2014. NRYFs arbeid med trenerutdanning ble påbegynt i 1998, hvor NIF som merkevare var essensiell for utarbeidelsen overfor de profesjonelle aktørene i sporten. Nytt rammeverk for trenerutdanning NIFs rammeverk for trenerutdanning i idretten, som NRYFs trenerkurs er utarbeidet etter, er under revidering.

Utdanningskonsulenten i NRYF inviterer jevnlig til trenerkurs etter behov og påtrykk. Kursene annonseres på nett.

Trener 1

  • Trener 1 Ridning 2022 vil gå i Viken.

    Trener 1 Ridning 2023 vil på Sørlandet.

    Invitasjoner til Trener 1 kurs foreligger i desember.

Trener 2

Trener 3

  • Trener 3 arrangeres i samarbeid med NIF og er under utarbeidelse.

Trenerutdannelsen består av:

Kjøretrener I – Generell utdanning i kjøring

Trener 2 – Alle grener, men med fordypning i én av grenene sprang, dressur eller feltritt

Trener 3 – Topptrenerutdanning: alle grener med fordypning i én av grenene

Praksis treningsplan skjema 2020 (tidligere øktplan)

Autoriserte Trenere NRYF kan du søke opp i vår søkemotor på Nryfstevne.no

Du finner også en kartoversikt over NRYF autoriserte trenere her.

Ridelærerutdanning

  • Ridelærerutdanningen ved Norsk Hestesenter er unik i Norge, og er en yrkesrettet utdanning. Det legges stor vekt på egne rideferdigheter, og målet er at man skal kunne undervise og trener ryttere på alle nivåer fra grunnleggende ridning og opp til MB/1.20-nivå. En ridelærer fra NHS kan også planlegge og organisere et ridesenter.

    Ridelærerutdanningen er fagskolegodkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Den kan kombineres med universitets- og høyskoleutdanning ved NMBU på Ås eller ved Høgskolen i Hedmark. Det er også mulig å bygge ridelærerutdanningen inn i en bachelor ved andre høyskoler og universiteter i Norge.

Annen utdanning

  • Hest og Helse arrangerer en rekke kurs som blant annet kvalifiserer til arbeid med barn og ungdom og funksjonshemmende.