Trener og trenerutdanning

En trener innenfor NRYFs trenerløype innehar en unik og svært viktig kompetanse som vil være avgjørende for at ryttersport skal kunne fortsette å utvikle seg innenfor NIFs idrettslige rammer. Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett, samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening. Hestevelferd, rytterglede, idrettens grunnverdier og RASK står i fokus gjennom all lærdom på NRYF trenerkurs.

NRYFs trenerutdanning er utarbeidet innenfor Norges Idrettsforbunds trenerløype.

Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre utøvere. Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene.

Trenerne i norsk idrett spiller en sentral rolle med tanke på å skape positive idrettsopplevelser for deltakere på alle nivåer. Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av.

NRYF inviterer jevnlig til trenerkurs som annonseres på våre nettsider.

Ridelærerutdanning

  • Ridelærerutdanningen ved Norsk Hestesenter er unik i Norge, og er en yrkesrettet utdanning. Det legges stor vekt på egne rideferdigheter, og målet er at man skal kunne undervise og trener ryttere på alle nivåer fra grunnleggende ridning og opp til MB/1.20-nivå. En ridelærer fra NHS kan også planlegge og organisere et ridesenter.

    Ridelærerutdanningen er fagskolegodkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Den kan kombineres med universitets- og høyskoleutdanning ved NMBU på Ås eller ved Høgskolen i Hedmark. Det er også mulig å bygge ridelærerutdanningen inn i en bachelor ved andre høyskoler og universiteter i Norge.

Annen utdanning

  • Hest og Helse arrangerer en rekke kurs som blant annet kvalifiserer til arbeid med barn og ungdom og funksjonshemmende.