Trener og trenerutdanning

En trener innenfor NRYFs trenerløype innehar en unik og svært viktig kompetanse som vil være avgjørende for at ryttersport skal kunne fortsette å utvikle seg innenfor NIFs idrettslige rammer. Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett, samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening. Hestevelferd, rytterglede, idrettens grunnverdier og RASK står i fokus gjennom all lærdom på NRYF trenerkurs.

NRYFs trenerutdanning er utarbeidet innenfor Norges Idrettsforbunds trenerløype.

Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre utøvere. Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene.

Trenerne i norsk idrett spiller en sentral rolle med tanke på å skape positive idrettsopplevelser for deltakere på alle nivåer. Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av.

NRYF inviterer jevnlig til trenerkurs som annonseres på våre nettsider.

NIF og NRYF e-kurs finner du her Alle kurs | NIF e-læring og Alle kurs | NIF e-læring. Disse kursene er åpne for alle og det er mange gode kurs innen idrett, trenerløypa og grenspesifikke. En del av disse kursene er obligatoriske på våre Trenerkurs.

Invitasjon til Trener 1 kurs Oslo 2024 vinter/vår

God hestevelferd formidles ofte gjennom trenerens kompetanse. Å ha en grunnutdanning i bunnen er en god start. Går du med en trenerspire i deg og ønsker å heve din kompetanse innen trenerfaget? Nå er det åpnet for å søke til NRYFs Trener 1 kurs 2023 som skal gå i Oslo.

En trener innen NRYFs og Norges idrettsforbunds trenerløpye innehar en unik og svært viktig kompetanse som vil være avgjørende for at ryttersporten skal kunne fortsette å utvikle seg innenfor NIFs idrettslige rammer.

Med trener menes en person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening. Hestevelferd, rytterglede, idrettens grunnverdier og RASK står i fokus gjennom all lærdom på NRYFs trenerkurs.

Søker du kompetanse innen trenerfaget, så er dette tingen for deg! Søknadsfristen er 22. januar.

Se invitasjon med mer informasjon og søknadslink her

En god start for enhver trener er å ta Trenerattestene og løse Trenerlisens!

Kompetansedag for trenere i NRYF 27. januar 2024, Norges Idrettshøgskole

Vi ønsker å invitere trenere i Norges Rytterforbund til en dag hvor formidling og kompetanseheving står sentralt. Det gjennomgående temaet for tiltaket er hestevelferd og trenerrollen. Som engasjerte forelesere er det Elin Heistad som skal forelese om trenerrollen og hvordan handlingsvalg og holdninger påvirker formidling og kommunikasjon mellom trener og elev. Etolog Petrine Austvik Gullesen skal holde forelesning om sammenhengen mellom trening av hest og mennesker og hvordan vi bruker læringsteori og psykologi i praksis.

For mer informasjon og påmelding se her

Agenda