Klubbdrift

Det å drifte en klubb er på mange måter akkurat det samme som å drifte en hvilken som helst annen organisasjon.

Dersom styre/ledelse samlet sett har god kompetanse innenfor organisasjon og ledelse, vil klubben ha gode odds for å lykkes med en velfungerende drift. En klubb som er tatt opp i NIF har som formål jfr. § 1 å drive idrett. Med andre ord er det aktiviteten som er kjernevirksomheten i klubben. Alle andre driftsaktiviteter- og oppgaver er støttefunksjoner, som skal bidra til at medlemmene får et godt aktivitetstilbud.

Styret/ledelsen må ha kjennskap til lover, regler og retningslinjer som gjelder innenfor norsk idrett, og norske rideklubber må også ha oversikt over gjeldende lover, regler og retningslinjer i NRYF. I tillegg kommer norske lover og regler som gjelder i samfunnet for øvrig. Sentrale tema for klubbens styre/ ledelse i denne forbindelse, er blant annet arbeidsgiveransvar, HMS, forsikringsordninger, lisensordninger og samordnet rapportering.

Andre (fag-) områder som griper inn i klubbdriften er for eksempel markedsføring, rekruttering, arrangementsgjennomføring, sponsorarbeid og frivillighet. En godt drevet klubb har i tillegg til dette god kjennskap til hvordan kommunen fungerer i forhold til idrettsrådet, og relevante kommunale planer (eksempelvis planer for anlegg, folkehelse, barn og ungdom).

Klubbguiden fra NIF

Klubbguiden er NIFs sider for klubbdrift. Her finner du informasjon om det meste du trenger å vite for å drive klubben godt, deriblant informasjon om økonomi, samt lover og regler. Noe av informasjonen finner du også i høyremenyen.

Få hjelp

Det administrative ansvaret for klubber ligger hos idrettskretsene, og de kan svare på organisatoriske og administrative spørsmål. Finn kontaktinfo til din Idrettskrets her. Andre generelle spørsmål om klubb og krets kan sendes til nryf@rytter.no.

Norges Rytterforbund har utviklet et informasjonskriv med grunnleggende informasjonen som styret i rideklubben trenger i forhold til hvilke plikter og rettigheter man har som klubb under NRYF. Dette sendes ut til klubben når man blir tatt opp i NRYF, samt to ganger i året til alle klubber, en gang på våren etter at årsmøtene er avholdt og en gang på høst/vinter som en oppfrisking.

Trenger du en liten innføring i hva som er et styres oppgaver? Ta et lite E-læringskurs om styrearbeid: Innføring i styrearbeid

Har din klubb ansatte? Her finner du en nyttig E-læringskurs om hvordan det er når idrettslaget er arbeidsgiver: Idretten som arbeidsgiver

Avdeling for utvikling svarer på spørsmål om bredde- og rekrutteringsaktiviteter i klubb og krets (Tine Fossing), samt Grønt Kort (Kirsten Arnesen).

For spørsmål om klubbovergang eller lisens, kontakt Andreas Juelsen.

Klubbveiledere

Klubbveilederne skal kun kontaktes for spørsmål om en prosess (Start- og Oppfølgingsmøte) innen klubbutvikling eller konkrete klubbutviklingsspørsmål.

Navn

Epost

Telefon

Guro Grønningseter

gurogroe@gmail.com

91340843

Jan Jenssen

jan.eivind.jenssen@gmail.com

91300433

Marit Rakvaag

ma-rakva@online.no

40407939

Eventuelle spørsmål vedrørende valg av klubbveiledere, vennligst ta kontakt med Guro Grønningsæter gurogroe@online.no

Dersom klubben har generelle spørsmål om klubbdrift ol, kontakt Idrettskretsen for administrative spørsmål eller NRYFs administrasjon for aktivitetsmessige ved nryf@rytter.no