Administrasjonen

Her finner du en oversikt over de ansatte i NRYF sentralt. NRYFs administrasjon ledes av generalsekretæren, som har det daglige ansvaret og er ansvarlig for å iverksette de beslutninger ryttertinget og forbundsstyret fatter.

Generalsekretær

Stab

Kommunikasjon

Organisasjon

Sport