Administrasjonen

Her finner du en oversikt over de ansatte i NRYF sentralt. NRYFs administrasjon ledes av generalsekretæren, som har det daglige ansvaret og er ansvarlig for å iverksette de beslutninger ryttertinget og forbundsstyret fatter.

Generalsekretær

Beate Heieren Hundhammer

Generalsekretær

97732781beate@rytter.no

Stab

Mesud Burzic

Økonomisjef

92492475mesud@rytter.no

Kjell Myhre

Seniorrådgiver

93441240kjell@rytter.no

Pia Henriksen

Administrasjonskoordinator (50%)

46621995pia@rytter.no

Kommunikasjon

Rebecca Ballestad-Mender

Kommunikasjonsrådgiver

91680531rebecca@rytter.no

Organisasjon

Tine Skoftedalen Fossing

Organisasjonssjef

97640141tine@rytter.no

Andreas Juelsen

Koordinator heste- og rytterlisens, medlemsservice

21029655andreas@rytter.no

Kirsten Arnesen

Utdanningskonsulent (80%)

90951394kirsten@rytter.no

Lillann C. Jebsen (Permisjon)

Utviklingskonsulent, Kontaktperson til teknisk personell

91862355lillann.jebsen@rytter.no

Martine Gulliksen

Utviklingskonsulent, Kontaktperson til teknisk personell

92681508martine.gulliksen@rytter.no

Are Hvaal-Garnaas

Utviklingskonsulent

97525739are@rytter.no

Sport

Nina Johnsen

Sportssjef

45232211nina@rytter.no

Ingrid Dokmo

Sportskoordinator sprang

95163820ingrid@rytter.no

Siri Evjen

Stevnekoordinator (40%)

90868300siri.evjen@rytter.no

Rebekka Kaagaard

Sportskoordinator dressur, islandshest, kjøring og para.

91523027rebekka@rytter.no

Ingvild Lillefjære

Sportskoordinator distanse, feltritt, mounted games og voltige

91183325ingvild@rytter.no