Grener

Norges Rytterforbund (NRYF) omfatter ni ulike grener: sprang, dressur, feltritt, distanse, kjøring, voltige, para, mounted games og islandshest. Hver gren har sitt eget grenutvalg, mens islandshest har sin egen forening – Norsk Islandshestforening.

Sprangridning er den klart største grenen. Av alle ryttere som har løst lisens, deltar 80 prosent i sprangkonkurranser. Per i dag har NRYF ca. 30 000 medlemmer. Ryttersport generelt og konkurranseaktiviteten spesielt er i stadig vekst.

Ridekonkurranser i de forskjellige grenene kan virke ulike, men har mye til felles. Det dreier seg om et samspill mellom hest og rytter, og det må vises beherskelse av forskjellige øvelser som krever både lydighet, smidighet, spenst, letthet og styrke på forskjellige måter i de ulike grenene.

Det avholdes konkurranser hvor alle aldersgrupper kan delta i de ulike grenene. Konkurransene deles ofte inn i hesteklasser og ponniklasser og i mesterskap er det egne kategorier for ponnier, juniorer (opp til 18 år) og unge ryttere (18 – 21 år) i tillegg til seniorklasser. I all ridning konkurrerer menn og kvinner på samme premisser, i de samme klassene.

Det arrangeres stevner i hele landet på ulike nivåer. For å ri konkurranser over klubbnivå, må rytteren ha lisens. Norgesmesterskap i de forskjellige grenene for de ulike aldersgruppene arrangeres hvert år.

Mange rideskoler har hester som elevene kan disponere i små stevner, men for å kunne klatre videre oppover i klassene behøver man å disponere egen hest