Sponsorater

Sponsorater innenfor norsk idrett er regulert gjennom NIFs lov og gjennom NRYFs markedsbestemmelser.

Kjernen i regelverket er at det kun er organisasjonsledd som kan inngå sponsoravtaler. Derfor settes det alltid opp en avtale mellom utøver, sponsor og NRYF og/eller klubb. NRYF har utarbeidet standardavtaler for sponsorater, både for enkeltutøvere, landslagsutøvere og klubber. Disse finner du nederst på siden.

Bestemmelser om logoeksponering som gjenytelse for sponsorater og størrelse på denne, finnes i Generelt konkurransereglement (KR I).

Standardavtaler for sponsorater