Hesten

Alle hester som skal starte konkurranse, må være førstegangsregistrert i NRYFs konkurranseregister (NRYFstevne). Registreringen skal ivareta sikker identifikasjon av konkurransehester, og gjøres ved at hestens id.nr, navn og annen identifikasjon registreres i NRYFstevne.no.

Og husk at det er rytters/ ansvarlig person/eiers ansvar og sette seg inn i vårt reglement KR I §124 og §130 og §131 og §132 og §133 og ellers den grenen man deltar i.

Rideskolehester førstegangsregistreres kostnadsfritt. Det er egne bestemmelser for utenlandsk eide hester, se “Generelt konkurransereglement, Kapittel 3″.

Årlig hestelisens

Alle hester som skal starte klasse LB eller høyere på distrikts-, lands- og elitestevner må ha hestelisens.

Alder

For å delta i konkurranser må hesten som hovedregel fylle minst fem år i løpet av kalenderåret. Fire år gamle hester kan starte lette klasser i enkelte grener, samt i egne unghestklasser med statutter godkjent av NRYF. Hestens alder regnes fra 01.01 det året hesten er født, og aldersbestemmelsene gjelder også for start utenfor konkurranse.

Hesten skal være sunn, i konkurransemessig stand og kvalifisert for det nivået den skal starte ved deltakelse på stevner.

Ponnimåling

For at en ponni skal kunne starte ponniklasser må den stå oppført i NRYFs register som ponni. Registrering gjøres via nryfstevne.no.

Ponnien blir sluttmålt 8 år gammel og skal være målt før første gang den starter på et stevne det aktuelle kalenderår. Se oversikt over autoriserte ponnimålere i Norge her.

NB! Oversikten over autoriserte og aktive ponnimålere i Norge er fortsatt under utbedring. Hvis du oppdager en feil i listen eller selv er ponnimåler som ønsker å stå på listen, vennligst send en mail til lillann.jebsen@rytter.no

Du finner mer informasjon om Ponnimåling her.