Førstegangsregistrering og eierskifte på hest

Førstegangsregistering og eierskifte på hest gjennomføres digitalt i konkurransesystemet nryfstevne.no. Registeringen skal gjøres av nåværende eier eller ansvarlig rytter.

Førstegangsregistrering av hest og ponni

Alle hester og ponnier som skal starte stevne på alle nivåer må være registrert i konkurranseregisteret vårt. Denne registreringen skal kun gjøres én gang, og kalles derfor en førstegangsregistrering.

Ved førstegangsregistrering skal informasjon om hesten og eier registreres. Eierbrev blir generert i stevnesystemet. Dette skal skrives ut og alltid ligge i hestepasset.
Før du begynner på registeringen må du ha dette klart:

  • Digitale bilder/dokumenter som viser alle utfylte sider i hestepasset. Disse skal lastes opp i systemet.
  • Kjøpskontrakt eller eierbevis. Dette skal lastes opp i systemet.
  • Dersom det er en ponni som skal registreres må også ponnimålekort med godkjent norsk ponnimåling lastes opp
  • Dersom hesten/ponnien har FEI-pass du sende passet i orginal, sammen med det norske hestepasset til NRYF adminstrasjon. Betalingen for FEI pass og fornyelse av FEI-pass gjøres på nryfstevne.no
  • For registering av rideskolehest eid av privat rideskole må det fremvises en samarbeidsavtale mellom rideskolen og en klubb tilknyttet Norges Rytterforbund. Denne sendes på mail til nryf@rytter.no.

Betaling av avgift for førstegangsregisteringen gjøres på nryfstevne.no. Alle punkter i søknaden, samt betalt avgift må være gjennomført for at søknaden skal bli behandlet.

Se video for hvordan gjennomføre førstegangsregistering her.

Eierskifte

Dersom hesten eller ponnien allerede er registrert i NRYF, men har fått ny eier skal det registreres eierskifte.

Ved et eierskifte skal informasjon om ny eier(ere) registreres. Eierbrev blir generert i stevnesystemet. Dette skal skrives ut og alltid ligge i hestepasset.
Før du begynner på registeringen må du ha dette klart:

  • Digitale bilder/dokumenter som viser alle utfylte sider i hestepasset. Disse skal lastes opp i systemet.
  • Kjøpskontrakt eller eierbevis. Dette skal lastes opp i systemet.
  • Dersom hesten/ponnien har FEI-pass du sende passet i orginal, sammen med det norske hestepasset til NRYF adminstrasjon. Betalingen for FEI pass og fornyelse av FEI-pass gjøres på nryfstevne.no

Betaling av avgift for eierskifte gjøres på nryfstevne.no. Alle punkter i søknaden, samt betalt avgift må være gjennomført for at søknaden skal bli behandlet.

Se video for hvordan gjennomføre eierskifte her.

Nasjonalt hesteregister

Alle hester som oppholder seg i Norge i mer enn 30 dager skal registreres i det Nasjonale Hesteregisteret. Det er viktig å ha oversikt over alle hester i Norge for å hindre smittespredning ved et eventuelt sykdomsutbrudd.

Ordningen med at alle hester skal ha pass har vært i funksjon i Norge i mange år allerede, og hester med norsk pass er automatisk inne i Nasjonalt Hesteregister. Hester med pass fra utlandet derimot må tilleggsregistreres i den respektive avlsorganisasjon i Norge. Les om Nasjonalt Hesteregister på Mattilsynet sine sider.

Det er viktig at du registrerer hesten din så Mattilsynet kan hindre spredning av smittsomme sykdommer og jobbe for trygg mat. Hvis du ikke følger disse reglene kan du pålegges sanksjoner.

Nasjonalt Hesteregister kan du kontakte på nhr@nhest.no