Førstegangsregistrering og eierskifte på hest

Førstegangsregistering og eierskifte på hest gjennomføres digitalt i konkurransesystemet nryfstevne.no. Registeringen skal gjøres av nåværende eier eller ansvarlig rytter.

Førstegangsregistrering av hest og ponni

Alle hester og ponnier som skal starte stevne på alle nivåer må være registrert i konkurranseregisteret vårt. Denne registreringen skal kun gjøres én gang, og kalles derfor en førstegangsregistrering.

Ved førstegangsregistrering skal informasjon om hesten og eier registreres. Eierbrev blir generert i stevnesystemet. Dette skal skrives ut og alltid ligge i hestepasset.
Før du begynner på registeringen må du ha dette klart:

Betaling av avgift for førstegangsregisteringen gjøres på nryfstevne.no. Alle punkter i søknaden, samt betalt avgift må være gjennomført for at søknaden skal bli behandlet.

Se video for hvordan gjennomføre førstegangsregistering her.

Eierskifte

Dersom hesten eller ponnien allerede er registrert i NRYF, men har fått ny eier skal det registreres eierskifte.

Ved et eierskifte skal informasjon om ny eier(ere) registreres. Eierbrev blir generert i stevnesystemet. Dette skal skrives ut og alltid ligge i hestepasset.
Før du begynner på registeringen må du ha dette klart:

Betaling av avgift for eierskifte gjøres på nryfstevne.no. Alle punkter i søknaden, samt betalt avgift må være gjennomført for at søknaden skal bli behandlet.

Se video for hvordan gjennomføre eierskifte her.