Prisliste

Å eie en hest medbringer noen avgifter/lisenser. Få bedre oversikt i tabellen under.

Avgift/lisens/registrering gjøres nå på NRYFstevne.no


Avgift/lisens

Gjelder for:

Hest

Ponni

Førstegangsregistrering i NRYFs konkurranseregister (ikke inkludert årlig hestelisens)

Hester og ponnier som registreres hos NRYF for første gang

kr 450

kr 450

Førstegangsregistrering i NRYFs konkurranseregister for rideskolehester

Ridekolehester og -ponnier som registreres i NRYFs konkurranseregister for første gang

kr 0

kr 0

Årlig hestelisens

Hester og ponnier som skal starte fra klasse Lett B på D-stevner og oppover (hesten må være førstegangsregistrert i NRYF)

kr 400

kr 400

Årlig FEI-avgift

Hester og ponnier som skal starte FEI-stevner (internasjonale stevner)

kr 1100

kr 1100

Påmeldingsavgift for FEI-stevner

Påmeldinger til alle FEI-stevner (internasjonale stevner)

kr 100

kr 100

Eierskifte

Registrering av eierskifte for hester og ponnier som allerede har hestelisens i NRYF

kr 400

kr 400

Ponnimåling

Registrering av godkjent, norsk ponnimåling

-

kr 100

FEI registering ponni/ hest( kun ID-nummer)

Registering av hest/ponni for å motta ID nummer i FEI databasen

kr 100

kr 100

FEI-pass – førstegang, og eier må være representert med alle navn og % eierandel

Hester og ponnier som skal starte FEI-stevner (internasjonale stevner). Årlig hestelisens og FEI avgift kommer i tillegg

kr 2700

kr 1400

FEI-pass - fornyelse

Fornyelse av FEI pass (for 4 nye år) for hester og ponnier som skal starte FEI-stevner (internasjonale stevner). Årlig hestelisens og FEI avgift kommer i tillegg

kr 2700

kr 1400