Foreldrevettregler

Foreldrevett er viktig i idretten, og her har vi 10 holdepunkter foreldre skal følge.

  1. Gi oppmuntring til alle ryttere, både i medgang og motgang.
  2. Lær barna respekt og ansvar overfor hesten.
  3. Det er du som har primæransvaret for sikkerhet og kompetanse- ikke barna dine.
  4. Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett- ikke du.
  5. Trenere, dommere og teknisk personell er også mennesker, vis respekt.
  6. Ved uenighet snakker du med den det gjelder, men vent til trening/konkurranse/oppvisning er ferdig og barna dine ikke er tilstede.
  7. Møt opp på konkurranse og oppvisning, barna ønsker det.
  8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr- ikke overdriv.
  9. Vis respekt for det arbeidet klubben, kretsen, teknisk personell og forbundet sentralt gjør- tilby din hjelp.
  10. Dette er ikke OL/VM/WEG! Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy.