Foreldrevettregler

Foreldrevett er viktig i all idrett. Nedenfor finner du noen viktige huskeregler til deg som forelder.

  • Motiver og gi oppmuntring - i medgang og motgang - det gir trygghet, trivsel og motivasjon for alle.
  • Respekter utøverne - opptre positivt og støttende – da er du en god rollemodell.
  • Møt opp på trening og konkurranser – du er viktig både for rytterne og miljøet.
  • Vi har alle et ansvar for miljøet i sporten – snakk med hverandre og ikke om hverandre.
  • Vis respekt og ansvarlighet overfor hesten – sporten skal utøves på hestens premisser.
  • Tenk sikkerhet – invester i kunnskap.
  • Respekter og anerkjenn trenerens arbeid – ved uenighet snakk med trener i etterkant – konstruktiv dialog verdsettes alltid.
  • Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig.
  • Støtt opp om forbundets arbeid – gjennom konstruktiv dialog forankres vårt verdisyn.

Det handler om Respekt, Ansvarlighet, Sikkerhet og Kunnskap – RASK- ikke sant?

Nedlastbare filer