Barn og ungdom

Ungdomskomiteen jobber for at de yngre skal tørre å engasjere seg, bidra positivt inn i frivilligheten og ta ansvar. Det er viktig at vi unge lærer av de eldre med erfaring, og at de eldre har masse nytt å lære av oss unge. Sammen kan vi utvikle ryttersporten og norsk idrett til å bli enda bedre sted å være for oss alle.

Ungdomskomiteen skal videreføre og jobbe med de gode prosjektene som allerede er startet i komiteen som “Ryttersport mot mobbing ” og “Stallfadder”. Komiteen vil jobbe videre med å få aktive ungdommer i alle rytterkretser og klubber i Norge, og vil ha som mål å få en stemme inn for de unge rytterne som satser. Det har vært mye fokus på bredde siden oppstart i 2011, det skal vi fortsette med, men vi må ikke glemme de yngre utøverne som satser. De ungdommene som satser er like viktig for oss i komiteen som ungdommen som driver med hest som breddeidrett.

Bakgrunn

Ungdomskomiteen ble startet opp i 2011 etter at noen i administrasjonen hadde sett over til hvordan Sverige gjorde det. På Ryttertinget i 2013 ble en ny lov vedtatt: Lederen av ungdomskomiteen skal sitte som ungdomsrepresentant i Forbundsstyret med fulle rettigheter og personlig vara.

På Ryttertinget i 2015 tok vi enda et steg videre med å formalisere komiteen. Ungdomskomiteen skal jobbes med, innstilles av valgkomiteen og velges på lik linje som andre komiteer og Forbundstyret, Dette har hele tiden vært et viktig mål som har vært jobbet med i lang før Ryttertinget i mars. Det er viktig at Ungdomskomiteen i Rytterforbundet bygges opp på samme måte som resten av norsk idrett er bygget opp på – demokratiet i praksis.

Retningslinjer

NRYF vedtok på forbundsstyremøte den 14.02.2020 at vi skal følge NIFs retningslinjer for ungdomsidrett som betyr at idretten skal:

- tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdommens ønsker og behov – idrett for alle

- tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning ungt lederskap

- gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner – fremtidens utøvere.

Med NIFs retningslinjer for ungdomsidrett som grunnlag har vi konkretisert hva dette betyr i NRYF. Denne konkretiseringen ble vedtatt på forbundsstyremøte den 01.10.2020

Retningslinjer for ungdomsidrett

- Legge til rette for at ungdommer har et trygt, variert og inkluderende tilbud. Ungdommene skal selv bestemme hvilket nivå og hvilket omfang de ønsker å drive ridesport.

- Legge til rette for at ungdom kan delta i flere idrettsaktiviteter så lenge de selv ønsker, og at dette skal ikke føre til negative konsekvenser for utøveren.

- Rideklubbene skal involvere ungdomsutøverne når sportsplaner oppdateres, slik at klubbens satsningsområder er i samsvar med utøvernes nivå, ambisjoner og mål.

- Ungdom skal ha muligheten til å styrke sine lederegenskaper og få mulighet til å ta kurs for å utvikle seg som ledere, trenere eller teknisk personell.

- Ungdom skal ha et sosialt tilbud i rideklubben, fritt for rus og mobbing, hvor det legges til rette for at de skal kunne trives og utvikle vennskap.