Klubbsatsingsprogram

Klubbsatsingsprogrammet som konsept er retningsgivende for utviklingsarbeidet i klubbene våre og samarbeidet mellom klubb og forbund. Her finner du en oversikt over områdene som klubbene jobber med når man er med i programmet og hva klubbene som er med i programmet får.


Ønsker din klubb å være med i programmet? Programmet består av tre nivåer. Trykk på en av logoene nedenfor for mer informasjon om de ulike programmene.