Klubbsatsingsprogram

Klubbsatsingsprogrammet som konsept er retningsgivende for utviklingsarbeidet i klubbene våre og samarbeidet mellom klubb og forbund. Her finner du en oversikt over områdene som klubbene jobber med når man er med i programmet og hva klubbene som er med i programmet får.


Ønsker din klubb å være med i programmet? Programmet består av tre nivåer. Trykk på en av logoene nedenfor for mer informasjon om de ulike programmene.

Klubbveiledere

Klubbveilederne skal kun kontaktes for spørsmål om en prosess (Start- og Oppfølgingsmøte) innen klubbutvikling eller konkrete klubbutviklingsspørsmål.

Navn

Epost

Telefon

Guro Grønningseter

91340843

Jan Jenssen

91300433

Marit Rakvaag

40407939

Eventuelle spørsmål vedrørende valg av klubbveiledere, vennligst ta kontakt med Guro Grønningsæter gurogroe@gmail.com.

Dersom klubben har generelle spørsmål om klubbdrift ol, kontakt Idrettskretsen for administrative spørsmål eller NRYFs administrasjon for aktivitetsmessige ved nryf@rytter.no