Seksuell trakassering og overgrep

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den det rammer. Seksuelle overgrep er seksuelle handlinger utført mot noen som ikke gir eller er i stand til å gi samtykke.

6 A69 E585 0 BD5 4 BDF 8 DB4 3 D88 CFD0747 B

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt.

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes til, og etterforskes av politiet.

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Har du opplevd, eller har du mistanke om seksuell trakassering og overgrep?

Rettleder

  • Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

    Norges Idrettsforbund har utarbeidet en rettleder som du kan finne mer om ved å trykke her.

Har du opplevd?

  • Har du opplevd seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten så kan du lese mer om hvordan du skal gå frem ved å trykke her.

Har du mistanke?

  • Har du hørt om seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten så kan du lese mer om hva du bør gjøre ved å trykke her.

Skal du håndtere?

  • Har du ansvar i et idrettslag, og har fått informasjon om seksuell trakassering og/eller overgrep? Da kan du lese mer om hvordan du skal gå frem ved å trykke her.