Ryttertinget

Norges Rytterforbunds høyeste myndighet er Ryttertinget som avholdes hvert annet år, og hvor deltakerne er representanter fra rideklubber, rytterkretser, sportsutvalg, samt øvrige utvalg og komiteer. Representanter fra klubbene våre og rytterkretsene har stemmerett, mens de øvrige har tale og forslagsrett.

Ryttertinget er en arena for diskusjon og her bestemmer man strategi, budsjetter, endring i lovverket og andre viktige saker.

Innkalling til Ryttertinget 2023

Ryttertinget 2023
Dato: 15.-16.april.
Innsjekk fra kl. 12.00-13.00 lørdag. Lunsj kl. 13.00, og Tinget settes kl. 14.00. Middag kl. 20.00.
Oppstart søndag er kl. 09.00. Lunsj kl. 13.00.

Sted: Thon Hotel Arena Lillestrøm


Representasjon gjøres i henhold til §15 i NRYFs lov. (utdrag)

Representasjon for kretser og klubber gjøres etter følgende skala:

1 representant fra hver rytterkrets/region/utvalg

For klubber t.o.m. 100 medlemmer 1 representant
For klubber fra 101 t.o.m. 300 medlemmer 2 representanter
For klubber med over 300 medlemmer 3 representanter, som er det
høyeste antall en klubb kan ha.

Ved fler enn 1 representant skal det være en av hvert kjønn som representerer klubben.

Kjønnsfordeling i henhold til §5 NRYFs lov – (utdrag)

  1. Norges Rytterforbund skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til Ryttertinget. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til Idrettstinget, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Frister

Det vil bli benyttet reisefordeling, og skjema for dette vil tilgjengeliggjøres i etterkant av tinget.

Saksdokumenter

Saksdokumenter vil i tråd med NRYFs lov offentligjøres på våre nettsider to uker før tinget.

Vel møtt til Rytterting 2023!

Med vennlig hilsen

NORGES RYTTERFORBUND
Tore Sannum
President


Påmelding til Ryttertinget 2023