Rytterpolitisk dokument

2023-2027

Visjonen til Norges Rytterforbund «Rytterglede for alle» videreføres. Alle skal ha mulighet for å bli kjent med og delta i aktivitet med hest og satse på sportslig utvikling i en inkluderende kultur hvor det er plass til alle. Barn og unge skal føle idrettsglede i et trygt miljø. Visjonen skal være retningsgivende for alle tilknyttet NRYF.

Satsingsområder

Det er tre satsingsområder for NRYF i perioden 2023-2027;

• Gode Rideklubber og økt rekruttering

• Bedre toppidrett

• Flere og bedre anlegg

Hvert satsingsområde har tilhørende mål og tiltak som vil resultere i handlingsplaner. Disse skal gjennomføres av styret, utvalg og administrasjonen. Alle klubber og kretser oppfordres til å bruke det rytterpolitiske dokumentet som utgangspunkt for egne planer og aktiviteter.