Rytterkretser

En rytterkrets eller en rytterregion består av rideklubbene og Islandshestklubbene innen et visst geografisk område. Styret for rytterkretsen blir valgt av klubbene og fungerer fra kretstinget (årsmøtet) og ett år frem i tid, til neste kretsting. Kretstinget er kretsens øverste myndighet.

Rytterkretsen skal i første omgang være et bindeledd mellom rideklubbene og Norges Rytterforbund sentralt. I tillegg skal kretsen samarbeide med Idrettskretsen innenfor sitt område. NRYF er inndelt i 16 kretser/regioner. Kretshåndboken – rytterkretsenes styringsverktøy

AgderBuskerudMøre og Romsdal
HedmarkHordalandOppland
NordlandNord-TrøndelagSogn og Fjordane
Oslo og AkershusRogalandTroms
Sør-TrøndelagTelemark og Vestfold
FinnmarkØstfold

Ved å trykke på et fylke i kartet får du opp en oversikt over klubbene i dette området.