Rytterkretser

En rytterkrets eller en rytterregion består av rideklubbene og Islandshestklubbene innen et visst geografisk område. Styret for rytterkretsen blir valgt av klubbene og fungerer fra kretstinget (årsmøtet) og ett år frem i tid, til neste kretsting. Kretstinget er kretsens øverste myndighet.

Rytterkretsen skal i første omgang være et bindeledd mellom rideklubbene og Norges Rytterforbund sentralt. I tillegg skal kretsen samarbeide med Idrettskretsen innenfor sitt område. NRYF er inndelt i 17 kretser/regioner. Kretshåndboken – rytterkretsenes styringsverktøy

Webinar for styret i rytterkretsen høsten 2022
Link til webinaret vil bli sendt ut til påmeldte deltagere samme dag som webinaret avholdes.

Tirsdag 13. september kl. 19-21
Påmelding: https://minidrett.nif.no/Event...

Aust AgderBuskerudFinnmark
HedmarkHordalandMøre og Romsdal
NordlandNord-TrøndelagOppland
Oslo og AkershusRogalandSogn og Fjordane
Sør-TrøndelagTelemark og VestfoldTroms
Vest-AgderØstfold

Ved å trykke på et fylke i kartet får du opp en oversikt over klubbene i dette området.