Hedmark Rytterkrets

Hedmark rytterkrets består av 11 rideklubber som er spredt over hele fylket. Det er ett stort spekter i størrelse og type aktiviteter i de forskjellige klubbene. Kretsen ønsker i samarbeid med klubbene å jobbe for best mulig tilrettelegging for alle medlemmer slik at de kan utøve sin idrett med hesten som partner. Det arrangeres KM og HM i sprang og dressur. Kurs for teknisk personell blir arrangert ved behov.

Lik oss gjerne på facebook!

Nyheter

Klubbpakkanryf
03.03.2022

Gratis juridisk bistand

Klubbpakka er et tilbud spesielt til klubbene i Norges Rytterforbund, hvor de kan få gratis juridisk bistand.

Sprang stemning 13
05.11.2021

Nytt utdannelsesforløp for å bli autorisert sprangdommeraspirant

Det pågående arbeidet med å forenkle gjennomføringen av utdannelsesforløp for teknisk personell innen Norges Rytterforbund, der målet er kurs som er enklere og mindre kostnadskrevende å gjennomføre, har nå resultert i en alternativ vei mot det å bli autorisert sprangdommeraspirant.