Styret og kontaktdetaljer HERK

Hedmark Rytterkrets
v/Frøydis Wardenær

E-post Hedmark.krets@rytter.no

Kontonummer 1822.14.05648
Organisasjonsnummer 993 785 660

Styret i Hedmark Rytterkrets

Frøydis Wardenær

Leder Hedemarken Rideklubb

94895902froydis.wardenaer@edu.hamar.kommune.no

Martin Pettersen

Nestleder Atlungstad Rideklubb

98838365martin_p1987@hotmail.com

Bjørn Berntsen

Styremedlem Hedemarken Rideklubb

bjbe007@hotmail.com

Aina Digerud

Styremedlem Kongsvinger og omegn rideklubb

98853113aindig@online.no

Maria Haugom

Ungdomsrepresentant Hedemarken Rideklubb

haugommaria@gmail.com

Elin Grindvoll Gransletten

Vara Nord-Østerdal Hestesportsklubb

95889691elin_grindvoll@hotmail.com

Tilknyttede ressurspersoner

Funksjon

Navn

E-post/klubb

Grønt Kort-kontakt

André Nordhagen

andn91@hotmail.com
Tlf: +47 900 11 827

Web-redaktør

Frøydis Wardenær
Martin B. Pettersen

Aina Digerud

Facebook ansvarlig

Frøydis Wardenær

Martin B. Pettersen
Aina Digerud

Revisor

Synnøve Bergersen

Hans Moss

Revisor
Vara

Bente Myrvold

Valgkomité, leder

Trine Maren Kurud

Hedemarken Rideklubb 95455099

Valgkomité, medlem

Amund Brenderyen

Hlynur Islandshestforening

Valgkomité, Vara

Sylvia Dahl

Hedemarken Rideklubb