Utmerkelser

Norges Rytterforbunds Hederstegn er forbundets høyeste utmerkelse, og tildeles for fortjenestfull virksomhet til ryttersportens fremme og/eller fremragende rytterprestasjoner i internasjonal konkurranse.

Norges Rytterforbunds Fortjenestenål er innstiftet for å belønne fortjenestfull virksomhet til ryttersportens fremme.

Felles for alle mottakere av hederstegn og fortjenestenål er at frivillighet står sentralt, og at de er/har vært gode ambassadører for idrettens og NRYFs verdier.

"Stigbøylen" - Norges Rytterforbunds ærespris

«Stigbøylen» er opprettet for å hedre ekstraordinær innsats til fremme av ryttersporten, og er ment å ha et bredere og større nedslagsfelt enn NRYFs øvrige hederspriser, og kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, både private og offentlige.

"Hesteskoen" - en ærespris i klubb og krets.

I tillegg til NRYFs sentrale utmerkelser er det opprettet en ærespris for å hedre ekstraordinær innsats i klubb og krets. Det er klubbens/kretsens styre som treffer beslutning om utdeling av «Hesteskoen».