Stigbøylen

Statutter for Norges Rytterforbunds ærespris - "Stigbøylen"

1. NRYFs ærespris «Stigbøylen» er opprettet for å hedre ekstraordinær innsats til fremme av ryttersporten. Med ekstraordinær innsats menes i denne sammenheng tiltak/handlinger som bidrar, eller har bidratt til:

  • Økt aktivitet, bredde og rekruttering
  • Økt toppidrettssatsing
  • Utvikling og nyskaping
  • God hestevelferd
  • Økt synlighet
  • Å styrke ryttersportens verdier og omdømme

2. «Stigbøylen» er ment å ha et bredere og større nedslagsfelt enn NRYFs øvrige hederspriser, og kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, både private og offentlige. Det er ikke et krav at man må være medlem av rideklubb, tillitsvalgt eller teknisk personell. Eksempler kan være samarbeidspartnere, stevnearrangører, rideskoler/rideleir, andre hesteorganisasjoner, kommuner etc.

3. Forbundsstyret treffer beslutning om utdeling av «Stigbøylen», på grunnlag av innstilling fra Komiteen for utmerkelser i NRYF.

4. «Stigbøylen» omfatter en plakett og pins. Utdeling av «Stigbøylen» foretas av NRYFs president, eller annen representant fra Forbundsstyret, i forbindelse med et større nasjonalt/internasjonalt stevnearrangement.