Trygg på trening

Norges Rytterforbund har i samarbeid med Redd barna utviklet kurset Trygg på trening tilpasset ryttersporten. Trygg på trening er et gratis kurs for trenere og frivillige som skal gjøre klubben din tryggere for barn.

NRYF / Rytterforbundet / Redd Barna / Trygg på Trening

Trygg på trening med Redd Barna er et gratis kurs for trenere og frivillige som skal gjøre klubben din tryggere for barn.

Som trener og frivillig i idretten blir du kjent med mange barn, og noen av disse barna kan kanskje komme til å trenge din hjelp. Kurset skal gjøre idrettsarenaen til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere og frivillige kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hvordan man kan forebygge dette i egen klubb, og hva man skal gjøre om man er bekymret for et barn.

Mål med kurset

  • Ha økt kompetanse om hva seksuelle overgrep er og hva dere skal gjøre hvis dere er bekymret for et barn
  • Være bevisste på etiske dilemma dere kan møte i rollen som trenere/frivillige og hvordan dere kan håndtere disse situasjonene
  • Vite hva dere kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i deres klubb
  • Sammen lage en handlingsplan for hva dere skal gjøre for at klubben deres blir et trygt sted å være.

Klubbkurs

I Norges Rytterforbund legges det stor vekt på Trygg rytterglede for alle, og Trygg på trening skal bli en naturlig del av det daglige arbeidet i klubbene. Alle klubber skal gjennomføre kurset, og det er laget for at klubbene selv skal kunne holde det i egen klubb ved hjelp av en kurspakke. Kurset kan tas som et individuelt e-kurs eller som et kurs som man tar i fellesskap i klubben. Varighet på kurset er 1,5- 2 timer hvis det holdes i fellesskap og cirka 30 minutter for e-kurset. Alle deltagere vil få kurset registrert på sin idretts-CV.

Private aktører utgjør en stor del av ryttersporten. Det forventes at private trenere, og driftere/eiere av private ridesentre hvor medlemmer fra klubben har oppstalling, treninger etc. inviteres av rideklubben til å delta på kurset.

Individuelt e-kurs

Ønsker du å ta kurset individuelt på nett, finner du e-kurset på Norges idrettsforbunds e-kursportal her. Du finner kurset ved å søke på "Norges Rytterforbund Trygg på trening e-kurs".
Når du har gjennomført kurset, vil det bli oppført på din idretts-CV.

For spørsmål eller tilgang til kursmateriell, send en mail til:

Are Hvaal-Garnaas

Utviklingskonsulent

are@rytter.no

Nyttig informasjon

Ytterligere informasjon om Trygg på trening kan du se på Redd Barnas nettsider.

Du finner mer informasjon om hva seksuell trakassering og overgrep er, idrettens felles retningslinjer samt nyttige linker på NRYFs temaside.