Lover og regler

Domssystem

Alle straffesaker skal behandles av Norges Idrettsforbunds (NIF) domsutvalg. Virkeområdet for NIFs straffebestemmelser og hvilke handlinger/unnlatelser som er straffebelagte, finner du i NIFs lov.

Handlinger/unnlatelser som ikke er straffebelagte, men som representerer brudd på Konkurransereglementet, behandles i NRYFs interne domssystem.

For protester og meldinger inngitt på stevneplassen gjelder KR I §§ 170-173. For protester, meldinger og anker tilknyttet stevner, men som behandles utenom stevneplassen, gjelder KR I Tillegg 9 og Tillegg 10.