Reise inn til Norge

Norges Rytterforbund lager tollpapirer på hest ved innreise til Norge for deltagelse på stevner, internasjonale stevner samt mesterskap. Skal du fortolle inn hest, se informasjon på Mattilsynet sine sider og sidene til Tolletaten.

NRYF kan lage tollpapir på hester for ryttere som skal til Norge for å delta på stevne. Det forutsetter at hesten er registrert med utenlandsk adresse.

Det må betales kr. 500,- NOK per hest for utstedelse av tollpapirer. Ved deltagelse med flere hester, betales kr 300,- per påfølgende hest.

  1. Bestill tollpapirer minimum 1 uke før ankomst og få importpapirer i retur til oppgitt e-postadresse i bestillingen.
  2. Ved innreise til Norge ved grensen: Vis importpapir og startliste/ekvipasjeliste til tollen og få papirene stemplet.
  3. Få utdelt eksportpapir på stevneplassen i sekretariatet og få stemplet i tollen ved utreise.


Viktig: Transporten må stoppe på grensen både ved inn- og utreise og få papirene stemplet. De stemplede import- og eksportpapirer skal scannes og sendes/mailes til NRYF for avskriving hos Tollvesenet.

For spørsmål om toll:

Administrasjonen

nryf@rytter.no

Fremgangsmåte tollpapir

  1. Last ned dette skjemaet.
  2. Send utfylt skjema til yuliana.zelinska@rytter.no minimum 1 uke før ankomst.
  3. Kopi av kvittering for oversendelse sendes til samme e-post. Betaling må være mottatt før papirer utstedes.


Konto: 1813.45.53703 – Norges Rytterforbund
Elektroniske IBAN-nummer: NO1918134553703
Papirformat IBAN-nummer: NO19 1813 4553 703
SWIFT: SHEDNO22
Adresse:

Fremgangsmåte selvskyldnerkausjon

Alle våre medlemmer/ ikke medlemmer kan benytte seg av denne ordningen i forbindelse med deltakelse på Norges Rytterforbunds stevner. Norges Rytterforbund stiller da som økonomisk garantist. Man må selv ordne tollpapirer enten med tollvesenet eller med ett shippingselskap.

Det må betales kr. 500,- NOK per hest

Fremgangsmåte for å bestille:

  1. Fyll ut selvskyldnerkausjon skjema og send til yuliana.zelinska@rytter.no sammen med kvittering for innbetaling.
  2. Ta kontakt med det tollstedet du reiser gjennom på forhånd og hør om de kan lage tollpapirer for deg på forhånd, eller om du må kontakte et shipping firma.


Konto: 1813.45.53703 – Norges Rytterforbund
Elektroniske IBAN-nummer: NO1918134553703
Papirformat IBAN-nummer: NO19 1813 4553 703
SWIFT: SHEDNO22
Adresse:

For spørsmål om selvskyldnerkausjon:

Yuliana Zelinska

Tollkoordinator

+4798809122yuliana.zelinska@rytter.no

Import av hest Mattilsynet

Tolletaten

Tollpapirer fra NRYF