Reglement

Norges Rytterforbunds konkurransereglement (KR) er inndelt etter innhold og grener. Under finner du de til enhver tid gjeldende reglement:

2023

Generelt konkurransereglement

Sprang

Dressur

Feltritt

Mounted Games

Voltige

Distanse

Kjøring

Para

Annet

Dopingreglement og karenstidslister hest