Reglement

Norges Rytterforbunds konkurransereglement (KR) er inndelt etter innhold og grener. Under finner du de til enhver tid gjeldende reglement:

2024

Generelt konkurransereglement

KR I Generelt konkurransereglement 2023- med synlige endringer (gyldig fra 01.10.23)

Sprang

KR II Sprang 2023- Gyldig fra 06.03.23
KR II Sprang 2023- med synlige endringer (gyldig fra 06.03.23)

Dressur

KR IV Dressur 2023- Gyldig fra 01.07.2023
KR IV Dressur 2023- med synlige endringer (gyldig fra 01.07.2023)
KR IV Dressur 2024- Gyldig fra 04.03.2024
KR IV Dressur 2024- med synlige endringer (gyldig fra 04.03.2024)

Feltritt

Diagrams of Cross Country Obstacles and Faults- Tilleggsnote til KR V Tillegg 5 – Bedømming av feil på terrenghinder
KR V Feltritt 2023- Gyldig fra 06.03.23
KR V Feltritt 2023- med synlige endringer (gyldig fra 06.03.23)

Mounted Games

KR VI Mounted Games 2023- Gyldig fra 06.03.2023
KR VI Mounted Games 2023- med synlige endringer (gyldig fra 06.03.2023)

Voltige

KR VII Voltige 2023- Gyldig fra 13.03.2023
KR VII Voltige 2023- med synlige endringer (gyldig fra 13.03.2023)

Distanse

KR VIII Distanse 2023- Gyldig fra 06.03.2023
KR VIII Distanse 2023- med synlige endringer (gyldig fra 06.03.2023)

Kjøring

KR IX Kjøring 2023- Gyldig fra 06.03.2023
KR IX Kjøring 2023- med synlige endringer (gyldig fra 06.03.2023)

Para

KR Para 2023- gyldig fra 01.04.2023
KR Para 2023- med synlige endringer (gyldig fra 01.04.2023)
KR Para 2024- Gyldig fra 04.03.2024
KR Para 2024- med synlige endringer (gyldig fra 04.03.2024)

Annet