Reglement

Norges Rytterforbunds konkurransereglement (KR) er inndelt etter innhold og grener. Under finner du de til enhver tid gjeldende reglement:

2022

KR I

KR II

KR IV

KR V

KR VI

KR VII

KR VIII

KR IX

KR Para

Annet

Dopingreglement og karenstidslister hest