Reglement

Norges Rytterforbunds konkurransereglement (KR) er inndelt etter innhold og grener. Under finner du de til enhver tid gjeldende reglement:

2024

Generelt konkurransereglement

KR I Generelt konkurransereglement 2024- med synlige endringer (gyldig fra 04.03.24)

Sprang

KR II Sprang 2024- gyldig fra 04.03.2024
KR II Sprang 2024- med synlige endringer (gyldig fra 04.03.2024)

Dressur

KR IV Dressur 2024- Gyldig fra 26.03.2024
KR IV Dressur 2024- med synlige endringer (gyldig fra 26.03.2024)

Feltritt

FEI Diagrams of Cross Country Obstacles and Faults- Tilleggsnote til KR V - Bedømming av feil på terrenghinder
KR V Feltritt 2024- Gyldig fra 04.03.24
KR V Feltritt 2024- med synlige endringer (gyldig fra 04.03.24)

Mounted Games

KR VI Mounted Games 2024- gyldig fra 15.04.24
KR VI Mounted Games 2024- med synlige endringer (gyldig fra 15.04.24)
KR VI Mounted Games 2023- Gyldig fra 06.03.2023
KR VI Mounted Games 2023- med synlige endringer (gyldig fra 06.03.2023)

Voltige

KR VII Voltige 2024- Gyldig fra 11.03.24
KR VII Voltige 2024- med synlige endringer (gyldig fra 11.03.24)

Distanse

KR VIII Distanse 2024 - Gyldig fra 04.03.24
KR VIII Distanse 2024- med synlige endringer (gyldig fra 04.03.24)

Kjøring

KR IX Kjøring 2024- Gyldig fra 04.03.2024
KR IX Kjøring 2024- med synlige endringer (gyldig fra 04.03.2024)

Para

KR Para 2024- Gyldig fra 04.03.2024
KR Para 2024- med synlige endringer (gyldig fra 04.03.2024)

Annet