Hestevelferd

Hestens velferd skal alltid settes først i alt vi gjør i vår sport, og kunnskap om et godt, sikkert og holdbart hestehold skal ligge til grunn og gjennomsyre sporten.

NRYF / Hestevelferd / Rytterforbundet / Hest

Vi har et felles ansvar for å behandle våre hester med respekt og alltid ta hensyn til hestens beste. Dette innebærer at vi aldri må slutte å stille spørsmål om hva vi gjør og hvordan vi gjør det. All aktivitet innenfor Norges Rytterforbund skal bygge på forbundets grunnverdier idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet og dyrevelferd.

I all ryttersport skal hensynet til hesten ha høyeste prioritet og aldri måtte vike for konkurransehensyn eller kommersielle hensyn. (Konkurransereglement I, § 113 litra 1, Normer for ryttersporten).

Hensikten med Konkurransereglementet (KR) fastsatt av Norges Rytterforbund er å sikre hestevelferden, sikkerheten og at sporten er så rettferdig og lik som mulig både under stevner og ved NRYFs offisielle treninger, kurs og samlinger. I tillegg skal reglementet fremme etisk og redelig opptreden hos alle som er knyttet til ryttersporten.

Tenk også over KR som normgivende ved all form for ridning, trening og håndtering av hester.

Det helt særegne for ryttersporten, sammenlignet med andre idretter, er forholdet til hesten. Lov om dyrevelferd, forskrift om velferd for hest og Lov om velferd for hest og hund i konkurranser er hovedinstrumenter i alt vårt arbeid for å fremme hestevelferd.

Konkurransereglementene

Se Norges Rytterforbunds konkurransereglement

Kunnskap er hestevelferd

En viktig del av hestevelferden er å lære seg mer om hesten som art, om dens adferd og dens behov. Det er helt sentralt for NRYF å bedre kunnskapen om dette i hele vår organisasjon og blant våre medlemmer.

Antidoping

Hester som trenes eller deltar i konkurranser, må være friske og skadefrie. Ulovlig bruk av medikamenter eller andre behandlingsmetoder må ikke forekomme. (KR 1).

Smittevern

I det å utøve god hestevelferd ligger det at vi har et ansvar for å holde hestene våre friske. Å være oppmerksom på hestens helse og smitte som kan finnes i omgivelsene er viktig for å redusere risikoen for sykdom og spredning av sykdom.

NRYFs hestevelferdsråd

Forbundsstyret i NRYF vedtok i oktober 2023 å nedsette et eget hestevelferdsråd. Dette er et direkte resultat av arbeidet med prosjektet «Morgendagens ryttersport». Mandatet for NRYFs hestevelferdsråd ble vedtatt under forbundsstyremøtet i desember 2023.
Rådet skal være et uavhengig rådgivende organ utfra en etisk forsvarlig tilnærming til hesten, basert på kunnskap, forskning, refleksjon og forståelse. Rådet skal styrke og utvikle NRYFs innsats for hestevelferd og bidra til å styrke aksepten for ryttersporten. Det skal bestå av personer med tverrfaglig kompetanse og skal inkludere veterinær, etolog, trener, ridelærer, konkurranserytter og representant fra en uavhengig dyrevelferdsorganisasjon- eller gruppe. Styret i NRYF oppnevner leder og medlemmer etter innstilling fra generalsekretæren.

Morgendagens Ryttersport

Hvordan kan vi sikre at vi har en ryttersport i fremtiden – en ryttersport som er rettferdig, inkluderende og som sikrer god hestevelferd?

I desember 2021 vedtok NRYFs styre å nedsette et utvalg som fikk i oppgave å peke på hvilke tiltak og grep NRYF må vurdere for å sikre at vi har en ryttersport i fremtiden. Basert på innspill og signaler fra interne og eksterne aktører, ledet prosjektet «Morgendagens Ryttersport» til den største åpne undersøkelsen i forbundets historie. Ansvaret for å bygge det fundamentet som skal bære en ryttersport også i morgen er felles.

Det er mange ulike forhold som påvirker sporten, nå og i fremtiden. Forventninger til dyrevelferd, miljøforvaltning, rekruttering, diskusjoner i sportens internasjonale og europeiske organisasjoner, idrettspolitiske føringer er alle områder som har betydning.

Utvalget fant tre kjerneområder som peker seg ut som det norsk ryttersports fremtid og aksept står og faller på: Hestevelferd, kompetanse og frivillighet.

Undersøkelsen ble gjennomført mot årslutt 2022, og var et innspill til Rytterpolitisk dokument for perioden 2023-2027.