Vaksinasjon

Alle hester som deltar på nasjonale arrangementer i regi av NRYF må ha gyldig vaksinasjonsattest skrevet inn i passet. Dette omfatter konkurranser, treninger og samlinger og gjelder uansett om det er klubber, kretser eller andre utvalg tilknyttet NRYF som står for arrangementet.

På samme måte skal alle hester som deltar på FEI-stevner være vaksinert etter FEIs reglement. Vaksinasjonsbestemmelsene er et minstekrav fra NRYF, men vær klar over at noen vaksineprodusenter kan ha strengere anbefalinger og at du da alltid skal følge disse anbefalingene.

NRYFs regler om vaksinasjon av hester

Endringene gjelder for hester som blir grunnvaskinert f.o.m. 01.01.2020.

For hester som har dokumentert ferdig grunnvaksinering før 01.01.2020, og har dokumentert gyldig revaksinering etter dette, er det ingen endringer.

Hester som blir ferdig grunnvaksinert etter 01.01.2020, må nå ha 3 vaksiner:

  1. Vaksine
  2. Vaksine etter 21-92 dager
  3. Vaksine (booster) innen 7 måneder etter vaksine nr 2.

Det er ingen nedre grense for hvor kort avstanden kan være mellom vaksine 2 og 3. Hesteeierne bør følge anbefalingene fra vaksineprodusenten og veterinæren.
Når hesten har fått vaksine 1 og 2, kan den starte før vaksine 3 (booster), men det må alltid ha gått minst 7 dager fra vaksinering til start.

De nye reglene ligger nærmere reglene til FEI og DNT (Det norske travselskap) enn før, men er ikke identiske. Men reglene til både FEI og DNT ligger innenfor kravene til NRYF.

NRYF krever ikke at siste vaksine før start ikke skal være eldre enn 6 mnd og 21 dager.

FEI-stevner

Skal du delta på et FEI-stevne gjelder strengere regler enn for nasjonale stevner, uansett om det arrangeres i Norge eller i utlandet. Det er også forskjellige krav til hester som er grunnimmunisert før eller etter 2005.

Hesten kan starte mellom andre vaksine i grunnimmuniseringen og den første revaksineringen innen 7 måneder. Hvis første revaksinering ikke gis innen 7 måneder, må hesten grunnvaksineres på nytt.

FEI-reglene om vaksinasjon finner du her.