Vaksinasjon

Alle hester som deltar på nasjonale arrangementer i regi av NRYF må ha gyldig vaksinasjonsattest skrevet inn i passet. Dette omfatter konkurranser, treninger og samlinger og gjelder uansett om det er klubber, kretser eller andre utvalg tilknyttet NRYF som står for arrangementet.

På samme måte skal alle hester som deltar på FEI-stevner være vaksinert etter FEIs reglement. Vaksinasjonsbestemmelsene er et minstekrav fra NRYF, men noen vaksineprodusenter kan ha strengere anbefalinger.

NRYFs regler om vaksinasjon av hester mot hesteinfluensa

For hest som er dokumentert ferdig grunnvaksinert før 01.01.2020, består gyldig grunnvaksinasjon av 2 vaksiner med minimum 21 og maksimum 92 dagers mellomrom.

For hest som har startet grunnvaksinering f.o.m. 01.01.2020 t.o.m. 31.12.2023, består grunnvaksinasjonen av 3 vaksiner:

• 2 vaksiner med minimum 21 og maksimum 92 dagers mellomrom

• 1 booster-vaksine senest 7 måneder etter vaksine nr 2 (det er ingen nedre grense for når denne vaksinen kan tas – følg veterinærens anbefaling). Hesten kan likevel starte fra 7 dager etter vaksine nr 2 og frem til fristen for booster-vaksinen utløper.

For hest som starter grunnvaksinering f.o.m. 01.01.2024, består grunnvaksinasjonen av 3 vaksiner:

• 2 vaksiner med minimum 21 og maksimum 60 dagers mellomrom

• 1 booster-vaksine senest 6 måneder og 21 dager etter vaksine nr 2 (det er ingen nedre grense for når denne vaksinen kan tas – følg veterinærens anbefaling). Hesten kan likevel starte fra 7 dager etter vaksine nr 2 og frem til fristen for booster-vaksinen utløper.

Revaksinering

Hesten må være revaksinert årlig med maksimum 12 måneders mellomrom etter siste vaksinasjon i grunnimmuniseringen.

FEI-stevner

Skal du delta på et FEI-stevne gjelder strengere regler enn for nasjonale stevner, uansett om det arrangeres i Norge eller i utlandet. Det er også forskjellige krav til hester som er grunnimmunisert før eller etter 2005.

  • Første grunnvaksine dag 0.
  • Andre grunnvaksine tidligst dag 21 og senest dag 92.
  • Første revaksinering innen 7 måneder etter andre grunnvaksine (gjelder ikke hester som har grunnvaksinering fra før 1. januar 2005 og gyldige revaksineringer).
  • Deretter årlig revaksi­nering med maksimum 12 måne­ders mellomrom.
  • Siste vaksine senest 6 måneder +21 dager før ankomst stevnet.
  • Siste vaksine minst 7 dager før ankomst stevnet.

Hesten kan starte mellom andre vaksine i grunnimmuniseringen og den første revaksineringen innen 7 måneder. Hvis første revaksinering ikke gis innen 7 måneder, må hesten grunnvaksineres på nytt.

FEI-reglene om vaksinasjon finner du her.