Vaksinasjon

Alle hester som deltar på nasjonale arrangementer i regi av NRYF må ha gyldig vaksinasjonsattest skrevet inn i passet. Dette omfatter konkurranser, treninger og samlinger og gjelder uansett om det er klubber, kretser eller andre utvalg tilknyttet NRYF som står for arrangementet.

På samme måte skal alle hester som deltar på FEI-stevner være vaksinert etter FEIs reglement. Vaksinasjonsbestemmelsene er et minstekrav fra NRYF, men vær klar over at noen vaksineprodusenter kan ha strengere anbefalinger og at du da alltid skal følge disse anbefalingene.

NRYFs regler om vaksinasjon av hester

For hest som er dokumentert ferdig grunnvaksinert før 01.01.2020, består grunnvaksinasjonen av 2 vaksiner med minimum 21 og maksimum 92 dagers mellomrom.

For hest som blir ferdig grunnvaksinert f.o.m. 01.01.2020, består grunnvaksinasjonen av 3 vaksiner:

Hesten kan likevel starte fra 7 dager etter vaksine nr. 2 og frem til fristen for booster-vaksinen utløper.

De nye reglene ligger nærmere reglene til FEI og DNT (Det norske travselskap) enn før, men er ikke identiske. Men reglene til både FEI og DNT ligger innenfor kravene til NRYF.

NRYF krever ikke at siste vaksine før start ikke skal være eldre enn 6 mnd og 21 dager.

FEI-stevner

Skal du delta på et FEI-stevne gjelder strengere regler enn for nasjonale stevner, uansett om det arrangeres i Norge eller i utlandet. Det er også forskjellige krav til hester som er grunnimmunisert før eller etter 2005.

Hesten kan starte mellom andre vaksine i grunnimmuniseringen og den første revaksineringen innen 7 måneder. Hvis første revaksinering ikke gis innen 7 måneder, må hesten grunnvaksineres på nytt.

FEI-reglene om vaksinasjon finner du her.