Samleside smittevern hest

Smitte av ulike sykdommer blant hestene våre kan oppstå når som helst. I det å utøve god hestevelferd ligger det at vi har et ansvar for å holde hestene våre friske.

Følg med!

Det er viktig at man daglig følger med på hestens helsetilstand. Når du vet hvordan hesten fremstår når den er frisk og har det bra, er det lettere å se om det er tegn på om noe er galt.

Gode smittevernsrutiner er viktig både i det daglige, under transport, ved treninger og ved deltagelse i stevner både i Norge og utlandet.

Ansvaret man har som hesteeier for å beskytte hesten mot smitte er lovfestet flere steder. Det følger både av dyrevelferdsloven og av ryttersportens konkurranseregelverk. Også arrangører har et viktig ansvar.

Her har vi samlet informasjon om smittevern som er viktig både i det daglige og når det oppstår smitteutbrudd.