Rideskolehester

NRYF ønsker å oppfordre rideskoler til å låne ut sine hester til elevene for bruk i stevner for at også de som ikke eier hest skal ha anledning til å konkurrere.

For å gjøre terskelen for utlån lavere har vi vedtatt å ikke kreve avgifter for registrering og konkurranselisens for rideskolehester. Vedtaket trådte i kraft 01.01.2014. Definisjonen på rideskolehest er omtalt i Generelt konkurransereglement, tillegg 3, pkt 2. Avgiftsfritaket gjelder kun så lenge hester er i rideskolens eie, dersom hesten selges videre til en privatperson vil avgift for førstegangsregistrering samt eventuell årlig hestelisens utløses.

Rideskolehest er hest som i løpet av de to siste måneder (sommerferie i skolevirksomhet regnes ikke) regelmessig er blitt anvendt i skolevirksomhet ved regulær rideskole i minst 40 timer hver måned og med forskjellige ryttere.

Privatdrevne rideskoler

I utgangspunktet gjelder avgiftsfritaket kun klubbeide rideskolehester. Likevel ser vi at mange privatdrevne rideskoler er svært viktige for rekrutteringen til sporten og rideklubbene. Avgiftsfritaket omfatter derfor også rideskolehester eid av private rideskoler, dersom rideskolen har en avtale med en tilstøtende rideklubb som pålegger alle rideskoleelevene medlemskap i samarbeidende rideklubb. Avtalen kan være en del av eksisterende samarbeidsavtale mellom rideskolen og rideklubben, eventuelt kan man lage en egen avtale som omtaler akkurat dette forholdet.

Forslag til avtaletekst mellom rideskole og rideklubb:
« xxx Rideskole forplikter seg til å sørge for at elevene på rideskolen melder seg inn i xxx Rideklubb og er medlemmer der så lenge de er elev på rideskolen».

Forslag til avtaletekst mellom rideskole og rideskoleelev:
«Som elev i xxx Rideskole er jeg forpliktet til å melde meg inn i xxx Rideklubb. Medlemskapet i rideklubben skal bestå så lenge jeg er elev ved rideskolen».

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med administrasjonen ved andreas@rytter.no.

Førstegangsregistrering for rideskolehester

Rideskolehester som skal starte på stevner i NRYF må også registreres i NRYFs konkurranseregister. Dette gjøres på samme måte som førstegangsregistrering for en privathest, men i registreringsskjemaet under eierfeltet klikker man på ''Legg til firma/organisasjon'' og søker opp rideklubbens navn (eventuelt rideskolen som er godkjent fra tidligere som gratis registrert rideskolehest). Da vil hesten automatisk komme opp som rideskolehest ved innsendt skjema og det vil ikke komme opp et betalingsgebyr for registreringen/hestelisensen. Førstegangsregistrering gjøres på www.nryfstevne.no.

Ingen årlig hestelisens for rideskolehester

Når rideskolehesten er førstegangsregistrert i NRYFs konkurranseregister kan den starte stevner på alle nivå uten å betale årlig hestelisens. Den dagen hesten eventuelt selges til en privatperson påløper både registreringsavgift og eventuell årlig hestelisens.

Laster annonse...