Anlegg

NRYFs klubber skal ha tilgang til gode anlegg som tilfredsstiller aktivitetstilbudet.

Klubbeide/drevne anlegg vil være drevet av et ønske om høyest mulig aktivitet, og uten krav om økonomisk fortjeneste til private. Ved klubbeide/drevne anlegg sikrer vi også at økonomien, som genereres av vårt virksomhetsområde, blir i idretten og er underlagt rutiner som også er synlig for offentligheten, og at sikkerheten er under kontroll.

Flere og bedre anlegg

I forbindelse med å drive egne anlegg er det en del klubber som er avhengig av samarbeid med private aktører. Det er viktig å understreke at den idrettslige aktiviteten, herunder spesielt konkurransevirksomhet, er underlagt klubben. Vi har utarbeidet forslag til “Standardavtale for anleggsleie” (word) mellom private aktører og rideklubbene.

NRYF jobber derfor for å bidra til at klubbene som skal bygge og drifte hestesportsanlegg får faglig veiledning og råd. Under finner du informasjon om temaer som er knyttet til bygging og drifting av anlegg.

Bygge anlegg

  • Den viktigste finansieringskilden for bygging av idrettsanlegg er spillemidler. For å komme i betraktning for slike midler må prosjektet være identifisert i kommunens delplaner for ”idrett og fysisk aktivitet”. Alle kommuner i Norge har en slik plan. Alle kommuner har også øremerket personell som er utdannet til å håndtere henvendelser fra idrettsmiljøet og hjelpe til med søknader osv. Store kommuner har gjerne en egen idrettskonsulent, mens mindre kommuner kan ha en kulturkonsulent som også håndterer idrettsspørsmål. Dette er en svært viktig samarbeidspartner i spørsmål som gjelder spillemidler og er en person å kontakte så tidlig som mulig i fasen. Idrettsrådet i kommunen vil også kunne svare på slike spørsmål. Les mer om å bygge anlegg her.

Bygge og drifte ridebane

  • De seneste årene har det foregått mye forskning på ridebanebunner, og hvordan disse påvirker hestens prestasjon og ikke minst helse og holdbarhet.

    FEI har publisert noe de kaller “Equine Surfaces White Paper“, der finner du den siste forskningen om underlagets påvirkning på hestens helse. “Equine Surfaces White Paper” oppdateres med jevne mellomrom med det seneste innen forskning på tema. Les mer om ridebanebunner her.

Hjelp og råd

  • NRYF har tilknyttet seg erfarne, regionale anleggsveiledere fra vårt frivillige apparat, og disse kan kontaktes for enklere spørsmål om bygging og drift av anlegg. Rideklubber som er medlem av NRYF kan benytte anleggsveilederne opp til to timer.

    Se kontaktinformasjon her.

Tilskudd

Anleggsstrategi

  • Norges Rytterforbunds anleggsstrategi skal gjenspeile samfunnsendringer, utfordringer, muligheter og forventninger til etablering av ryttersportsanlegg i perioden 2019-2023. Gode anlegg gir god aktivitet. Anlegg er en forutsetning for utøvelse av vår idrett! Å arbeide for flere
    anlegg handler om en samlet innsats i samarbeid med det offentlige, private, hestenæringene og ryttersporten for å sørge for flest mulig og best mulig anlegg over hele landet. Bedre anlegg handler om funksjonelle anlegg, men også nødvendig rehabilitering av gamle, umoderne og nedslitte anlegg. Flere og bedre anlegg handler om å bedre rammevilkårene for bygging av anlegg, og om å utvikle og bruke den samlede anleggsfaglige kompetansen. Last ned anleggstrategien her.