Om anlegg

NRYFs klubber skal ha tilgang til gode anlegg som tilfredsstiller aktivitetstilbudet.

Klubbeide/drevne anlegg vil være drevet av et ønske om høyest mulig aktivitet, og uten krav om økonomisk fortjeneste til private. Ved klubbeide/drevne anlegg sikrer vi også at økonomien, som genereres av vårt virksomhetsområde, blir i idretten og er underlagt rutiner som også er synlig for offentligheten, og at sikkerheten er under kontroll.

hest / anlegg / Norges Rytterforbund
Foto: NRYF

Bedre anlegg

I forbindelse med å drive egne anlegg er det en del klubber som er avhengig av samarbeid med private aktører. Det er viktig å understreke at den idrettslige aktiviteten, herunder spesielt konkurransevirksomhet, er underlagt klubben. Vi har utarbeidet forslag til avtale mellom private aktører og rideklubbene.

NRYF jobber derfor for å bidra til at klubbene som skal bygge og drifte hestesportsanlegg får faglig veiledning og råd. Under finner du informasjon om temaer som er knyttet til bygging og drifting av anlegg.