Anleggsveiledning

NRYF har tilknyttet seg erfarne, regionale anleggsveiledere fra vårt frivillige apparat, og disse kan kontaktes for enklere spørsmål om bygging og drift av anlegg. Rideklubber som er medlem av NRYF kan benytte anleggsveilederne opp til to timer.

For kontakt, send en e-post direkte til veilederen med en kort beskrivelse av spørsmålene, informasjon om klubb og kontaktperson med kontaktdetaljer (e-post og telefon):

Område

Veileder

Kontakt

Sørlandet

Robert Ruud (Arendal)

Østlandet

Steinar Håkonsen (Moss)

Vestlandet

Bente Dankertsen (Fusa)

Vestlandet

Siren Hinderaker (Stord Hestesportlag)

Nord-Norge (Syd)

Halle Vonheim (Brønnøysund)

Offentlig veiledning

Når man planlegger bygging av idrettsanlegg kan det være lurt å kontakte idrettskonsulenten i fylket eller idrettsavdelingen i kommunen for å få oversikt over prosessen og søknadsprosedyrer.

Gode idrettsanlegg (GIA) er en nettløsning etablert i samarbeid mellom Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT), som også drifter GIA. Nettløsningen inneholder informasjon om ulike typer idrettsanlegg, materialvalg, eksempler på planløsning og fremgangsmåte for utvikling av nye og gamle anlegg. Trykk på logoen for mer informasjon.

Mange klubber vil kunne spare mye ressurser ved å benytte profesjonell assistanse i byggeprosessen, og NRYF inngikk i 2013 et samarbeid med Stallmester’n ved Thor Gunnar Mathisen.

Stallmester’n er et firma som tilbyr konsulenttjenester innenfor bygging og drift av anlegg. Mathisen har drevet firmaet siden 2009 og har bistått utallige klubber, offentlige og private anlegg. Det være seg nye hestesportsanlegg, rehabiliteringer, utbygginger og alle områder rundt ridebaner.

Avtalen med NRYF innebærer at NRYFs klubber får en gratis oppstartskontakt gjennom samtale eller e-post med Stallmester’n. I tillegg får NRYFs klubber ytterligere 10 % reduksjon i pris på ”Stallmesterns” tjenester ved bruk utover oppstartskontakten.