Reise ut av Norge

Skal du reise ut og inn av Norge med hest? Da er det en forutsetning at du setter deg inn i følgende regelverk:

ATA-Carnet

NRYF har en avtale med “Oslo Chamber of Commerce” og tilbyr en ekstra service til sine medlemmer i klubber ved bestilling av ATA-Carnet. Et ATA-carnet er et forenklet alternativ for å deklarere varer. NRYFs avtale betyr at du får ATA-Carnet til medlemspris. Bestilling gjennom NRYF medfører at NRYF stiller som garantist for at hesten(e) gjeninnføres innen carnetets gyldighetsdato. Dersom en annen enn bestiller skal reise med carnetet, må NRYF utstede en fullmakt.
Det forutsettes at den som bestiller et ATA-Carnet har satt seg inn i Oslo Chamber of Commerce sine kriterier for bruk av ATA-Carnet, og konsekvenser ved feil bruk.

Andre former for midlertidig utførsel av hest

Det er mulig å få laget midlertidige tollpapirer og deponere på mva. kostaden på hesten. Dette er ikke en ordning som NRYF organiserer, så alle spørsmål ang. denne ordningen må rettes direkte til Tolletaten.

ATA-Carnet kan kun brukes i forbindelse med ride- eller kjørestevner i utlandet, dvs. det kan ikke brukes til treningsopphold, veterinærbesøk etc. For deltagelse på stevner i Storbritannia, så kreves også transit-papirer grunnet Brexit.

Oslo Chamber of Commerce sin standard rutine er:

Bestille ATA-Carnet på 1-2-3

 1. Hesten må være førstegangsregistrert hos NRYF, og du må være medlem i en klubb tilsluttet NRYF.
 2. Betal servicegebyr på kr 500 til kontonummer 1813.45.53703 (Husk kvittering, den må sendes til nryf@rytter.no! Bestillingen blir ikke lagt inn før kvittering er mottatt)
 3. Fyll ut Bestillingsskjema-ata-carnet
 4. For deltagelse på stevner i Storbritannia så kreves også transit-papirer grunnet Brexit. Husk å legge inn dette i bestillingen ved reiser til Storbritannia.

NB! Carnet-bestilling behandles mandag-fredag 0830-1400.
Normal saksbehandlingstid er 3-5 arbeidsdager. For carneter som bestilles med kortere leveringstid enn dette, kan det medføre ekspress-gebyr.
Hvis man skal ha carnet sendt per post må det beregnes 6-10 virkedager i postgang etter betalt faktura fra Oslo Handelskammer.

For spørsmål om ATA-Carnet:

Spørsmål og svar ATA-Carnet

 • Hvordan betaler jeg for carnetet?

  Oslo Chamber of Commerce tar kontakt med ansvarlig person for betaling av carnet før det sendes ut.

 • Kan flere hester stå på samme ATA-Carnet?

  Man kan ha mange hester på ett carnet, uavhengig av eier, men bare én person kan stå som ansvarlig for ATA-Carnetet.

 • Kan jeg oppdatere carnetet med flere hester etter at det er utstedt?

  Nei, da må du bestille et nytt carnet.

 • Noen andre enn den carnetet er utstedt på skal reise med det, hvordan får man fullmakt?

  Norges Rytterforbund må skrive ut fullmakten da det er NRYF som står som innehaver. Send mail til nryf@rytter.no med carnetnummeret det gjelder og navn på den som skal reise med carnet, så utsteder vi en fullmakt.

 • Hvor lenge er et ATA-Carnet gyldig?

  ATA-Carnet er gyldig i 364 dager fra utstedelsesdato og hesten(e) må være gjeninnført innen gyldighetstiden.

 • Hva gjør jeg med ATA-Carnet etter at jeg har kommet hjem?

  Carnetet skal alltid returneres utstedende handelskammer etter bruk, senest fem (5) uker etter gyldighetsfristen.

 • Får jeg tilbake depositumet?

  Hvis carnetet ikke returneres innen fem (5) uker etter fristen, beslaglegges depositumet.

 • Hvor lang er bestillingstiden på et ATA-Carnet?

  Normal saksbehandlingstid er 3-5 arbeidsdager. For carneter som skal utstedes innen stengetid den påfølgende virkedag kommer et tillegg på 2200,-.

Priser per carnet per 1.januar 2023 (eks. mva)

Gruppe 1: 0-100.000,-

3600,-
Gruppe 2: 100.001-1.000.000,-4600,-
Gruppe 3: 1.000.001-3.000.000,-5800,-
Gruppe 4: 3.000.000,- >7500,-
Depositum (ikke momspliktig)3930,-

Vareverdi i NOK eks. mva


Hestehelsebestemmelsene fra Mattilsynet

På Mattilsynets sider får du oversikt over hva du må gjøre når du skal sende hest eller reise med den til EØS-land. Dette må enhver sette seg inn i god tid før planlagt reisetidspunkt.

Se Mattilsynets informasjon her.

Ved spørsmål rundt reise med hest, er det hensiktsmessig å kontakte et lokalt Mattilsyn-kontor. Du finner det kontoret som er nærmest deg her.

Tolletatens bestemmelser

På Tolletatens sider finner du regler vedrørende reise med hest over landegrensen. Dette regelverket må enhver sette seg inni god tid før planlagt reisetidspunkt.

Se Tolletatens informasjon her.

Ved spørsmål om toll og reise med hest er det hensiktsmessig å kontakte Tolletatens kontaktsenter på telefon 22 86 03 12.