Reise ut av Norge

Skal du reise ut og inn av Norge med hest? Da er det en forutsetning at du setter deg inn i følgende regelverk:

ATA-Carnet

NRYF har en avtale med “Oslo Chamber of Commerce” og tilbyr en ekstra service til sine medlemmer i klubber ved bestilling av ATA-Carnet. Et ATA-carnet er et forenklet alternativ for å deklarere varer. NRYFs avtale betyr at du får ATA-Carnet til medlemspris. Bestilling gjennom NRYF medfører at NRYF stiller som garantist for at hesten(e) gjeninnføres innen carnetets gyldighetsdato. Dersom en annen enn bestiller skal reise med carnetet, må NRYF utstede en fullmakt.
Det forutsettes at den som bestiller et ATA-Carnet har satt seg inn i Oslo Chamber of Commerce sine kriterier for bruk av ATA-Carnet, og konsekvenser ved feil bruk.

ATA-Carnet kan kun brukes i forbindelse med ride- eller kjørestevner i utlandet, dvs. det kan ikke brukes til treningsopphold, veterinærbesøk etc. For deltagelse på stevner i Storbritannia, så kreves også transit-papirer grunnet Brexit.

Oslo Chamber of Commerce sin standard rutine er:

  • Om man har bestilt carnet, og det er laget, men fortsatt er fysisk hos oss – kan carnetet avbestilles/kanselleres. Det tilkommer da et avbestillingsgebyr på kr. 1660,-
  • Om carnet er hentet, eller sendt fra oss, er det dessverre ikke mulig å kansellere det. Fakturaen må betales i sin helhet.

Bestille ATA-Carnet på 1-2-3

  1. Hesten må være førstegangsregistrert hos NRYF, og du må være medlem i en klubb tilsluttet NRYF.
  2. Betal servicegebyr på kr 500 til kontonummer 1813.45.53703. Kvittering for betalt servicegebyr lastes direkte opp i skjemaet i punkt 3. nedenfor.
  3. Fyll ut Bestillingsskjema-ata-carnet
  4. For deltagelse på stevner i Storbritannia så kreves også transit-papirer grunnet Brexit. Husk å legge inn dette i bestillingen ved reiser til Storbritannia.

NB! Carnet-bestilling behandles mandag-fredag 0830-1400.
Normal saksbehandlingstid er 3-5 arbeidsdager. For carneter som bestilles med kortere leveringstid enn dette, kan det medføre ekspress-gebyr.
Hvis man skal ha carnet sendt per post må det beregnes 6-10 virkedager i postgang etter betalt faktura fra Oslo Handelskammer.

Spørsmål og svar ATA-Carnet

Priser på carnet finner du her:

Oslo Chamber of Commerce - ATA Carnet priser

For spørsmål om ATA-Carnet:

Administrasjonen

nryf@rytter.no

På Tolletatens sider finner du regler vedrørende reise med hest over landegrensen. Dette regelverket må enhver sette seg inni god tid før planlagt reisetidspunkt.

Se Tolletatens informasjon her.

Ved spørsmål om toll og reise med hest er det hensiktsmessig å kontakte Tolletatens kontaktsenter på telefon 22 86 03 12.


Hestehelsebestemmelsene fra Mattilsynet

På Mattilsynets sider får du oversikt over hva du må gjøre når du skal sende hest eller reise med den til EØS-land. Dette må enhver sette seg inn i god tid før planlagt reisetidspunkt.

Se Mattilsynets informasjon her.

Ved spørsmål rundt reise med hest, er det hensiktsmessig å kontakte et lokalt Mattilsyn-kontor. Du finner det kontoret som er nærmest deg her.

Tolletatens bestemmelser

Andre former for midlertidig utførsel av hest

Det er mulig å få laget midlertidige tollpapirer og deponere på mva. kostnaden på hesten. Dette er ikke en ordning som NRYF organiserer, så alle spørsmål ang. denne ordningen må rettes direkte til Tolletaten.