Varsling

I Norges Rytterforbund skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold innen sporten og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. Vi tar alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har direkte kjennskap til, har oppdaget, eller har hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si fra om er mobbing, trakassering, underslag, juks eller seksuelle overgrep.

Uenighet om fakturering, prissetting og avtaler, herunder oppstallingsavtaler mm., er forhold som ikke vil gi grunnlag for å sende varsel eller behandles som varslingssak. Slik forhold må de involverte parter løse utenfor idrettens varslingssystem etter vanlige avtalerettslige prinsipper. Dette gjelder uavhengig om motparten er en klubb eller en privat aktør.

Hvem skal du varsle?

Et varsel bør i første rekke gå direkte til din klubb. Dette kan du gjøre gjennom direkte kontakt, telefon eller e-mail.

Varsling kan også gjøres direkte til Norges Rytterforbund. I Norges Rytterforbund har vi gode rutiner for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. Varslingssystemet som brukes er felles for alle særforbund under Norges idrettsforbund, men ved å huke av på Norges Rytterforbund som mottaker, kommer varselet frem til en av våre saksbehandlere.

Vi ønsker at det skal være lav terskel for å si fra!

Nedenfor finner du mer informasjon dersom du ønsker å vite mer om varsling, å hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak:

Informasjon om å varsle

 • Hva betyr det å varsle og hvordan varsler du?

  Å varsle betyr å si ifra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger i ditt idrettslag, idrettsråd, særforbund eller idrettskrets.

  Målet med å varsle er å si fra til en ansvarsperson som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen(e) som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og hindre at det skjer igjen.

  Du kan si fra skriftlig via varslingsskjema, over telefonen eller ved personlig møte. Om du velger å si fra muntlig, anbefaler vi uansett at du selv fyller ut skjema for varsling slik at du forklarer med egne ord hva som har skjedd. Lenke til varslingsskjema finner du her.

 • Hva bør du tenke på når du varsler?

  Det er viktig at du som varsler føler deg trygg. Her er noen råd og tips når du skal varsle:

  • Før du skriver inn i skjema eller snakker med en ansvarsperson - oppsummer for deg selv hva som har skjedd, hvem som er involvert og hvor det har skjedd.
  • Prøv å være så konkret som mulig om det som har skjedd. Om det er flere hendelser, skill de gjerne fra hverandre og beskriv dem separat.
  • Har du noen form for dokumentasjon på det som har skjedd, send dette inn med varselet. Det kan være bilder, sms, chat-meldinger, e-post, film, lydfiler m.m.
  • Vet du om andre som enten har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder gjerne navn og kontaktinformasjon til dem.

  Ønsker du rådgivning om å varsle, enten i forkant eller underveis, ta kontakt med oss her.

 • Hva skjer når du har sendt inn varselet?

  Etter at du har sendt inn et varsel, vil saken bli tildelt til to av våre saksbehandlere for varslingssaker. Du har mulighet til å kommunisere med dem gjennom hele behandlingen. Du kan forvente svar i løpet av 5 virkedager.

  Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn, er det vår administrator (Tine Skoftedalen Fossing) som tar imot varselet og formidler det til en saksbehandler.

Saksgang i en varslingssak

 • I Norges Rytterforbund håndterer vi alle varsler i henhold til våre rutiner. Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet.

  Det vil oppnevnes saksansvarlige som vil håndtere saken fra start til slutt. Disse har ansvar for å sikre en god saksgang og at de ulike partene i saken blir ivaretatt underveis.

  I Norges Rytterforbund bruker vi Mitt varsel. Dette er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.

  Mer om gangen i håndtering av en sak kan du også lese om på NIF sine ressurssider om varsling. Se idrettsforbundet.no/varsling.

Temasider