Varsling

I Norges Rytterforbund skal alle være trygge. Si fra når du opplever noe som er et brudd på vårt reglement, etiske leveregler og retningslinjer. Vi ønsker å få vite om kritikkverdige forhold innen sporten og er takknemlige for at du sier fra om du har opplevd eller vært vitne til uønskede hendelser, handlinger eller oppførsel. Vi tar alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har direkte kjennskap til, har oppdaget, eller har hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si fra om er mobbing, trakassering, underslag, juks eller seksuelle overgrep.

Hva kan du ikke varsle om?

Uenighet om fakturering, prissetting og avtaler, herunder oppstallingsavtaler mm., er forhold som ikke vil gi grunnlag for å sende varsel eller behandles som varslingssak. Slik forhold må de involverte parter løse utenfor idrettens varslingssystem etter vanlige avtalerettslige prinsipper. Dette gjelder uavhengig om motparten er en klubb eller en privat aktør.

Hvem skal du varsle?

Et varsel bør i første rekke gå direkte til klubben din. Dette kan du gjøre gjennom direkte kontakt, telefon eller e-mail.

Varsling kan også gjøres direkte til Norges Rytterforbund. I Norges Rytterforbund har vi gode rutiner for å sikre at varsling skal være trygt for den som sier fra. Varslingssystemet som brukes er felles for alle særforbund under Norges idrettsforbund, men ved å huke av på Norges Rytterforbund som mottaker, kommer varselet frem til en av våre saksbehandlere.

Har du spørsmål før du sender et varsel, så ta kontakt med en av våre saksbehandlere Kjell Myhre eller Tine Skoftedalen Fossing.

Vi ønsker at det skal være lav terskel for å si fra!

Nedenfor finner du mer informasjon dersom du ønsker å vite mer om varsling, å hjelpe en som vil varsle eller saksgang i en varslingssak: