Styreprotokoller

NRYF offentliggjør protokoller fra forbundsstyrets møter. Dette legges ut når styret har godkjent protokollen.

På alle styremøter er følgende faste saker; protokoll fra foregående møte, budsjett og regnskap, orienteringssaker med klubbnytt og irettesettelseskort, og åpen post. Andre saker er oppgitt i stikkordsform i oversikten under.

2011 var det første året hvor referater ble publisert på rytter.no. Trykk på årstall under for aktuelle protokoller.