Protokoller 2018

Protokoll styremøte 11/18 Budsjett, moderniseringsprosjektet, innstilling grenutvalg 2019, rytterpolitisk dokument,

Protokoll styremøte 10/18 Økonomi, dobbelt medlemskap, barneidrettsbestemmelser, NRYFs fremtidige organisering

Protokoll styremøte 9/18 Rytterpolitisk dokument, økonomi, toll og utfordringer, sponsorer

Protokoll styremøte 8/18 Økonomi, sponsorer og muligheter, toll og utfordringer, rytterpolitisk dokument

Protokoll styremøte 7/18 Økonomi, rytterpolitisk dokument 2019-2023, hederstegn/fortjenestenål, barneidrettsbestemmelsene

Protokoll styremøte 6/18 Økonomi, Organisasjonsutvalget, rytterpolitisk dokument 2019-2023

Protokoll styremøte 5/18 Økonomi, holdninger i ryttersporten, sponsorarbeid

Protokoll styremøte 4/18 Fordeling representasjon NM etc., rytterpolitisk dokument 2019-2023

Protokoll styremøte 3/18 Rytterpolitisk dokument 2019-2023, Holdninger i ryttersporten og sanksjonsmuligheter, mandat grenutvalg, representasjonsfordeling NM 2018

Protokoll styremøte 2/18 Regnskap 2017, Rytterpolitisk dokument 2019-2023, aldersgrense grønt kort

Protokoll styremøte 1/18 Stevneprogram 2018, Rytterpolitisk dokument 2019-2023, NIF