Protokoller 2021

Protokoll styremøte 1/21- Rapport stevneutvalget, Mandat teknisk komite/stewardkomite, Ryttertinget
Protokoll styremøte 2/21- Budsjett 2021/2022, Oppnevning av stewardkomite
Protokoll styremøte 4/21- Gjennomgang rapport utvalg
Protokoll styremøte 3/21- Årsberetning, Budsjett, Ryttertinget, Hederstegn og Fortjenestenål
Protokoll styremøte 6/21- Regnskap 1.kvartal, mandat ungdomskomiteen, status og fremdrift RPD
Protokoll styremøte 5/21- Innstillinger til Ryttertinget
Protokoll styremøte 7/21- Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest, gjennomføring stevner
Protokoll styremøte 8/21- Regnskap, Trygg rytterglede for alle, NM dressur og sprang
Protokoll styremøte 9/21- Regnskap, Status av rapport "økonomi og bærekraftighet i stevnesammenheng, Endring trenermandat, Sanksjoner.
Protokoll styremøte 10/21- Mandat utvalg morgensdagens ryttersport, Oppnevning sportsutvalg og komiteer