Protokoller 2014

Referat 10/2014 Grenutvalg 2015, Mandat Tkr, Ungdomskomiteen, Ansettelse GS.

Referat 9/2014 Jubileum 2015, Rytterpolitisk dokument, NM Children, Sesongen 2014

Referat 8/2014 Inntekstøkning, Mental helse, TKr, Talentprogram, Etikk

Vedlegg 1 Høringssvar Toppidrett
Vedlegg 2 Forskningsglimt
Vedlegg 3 E-post til Sak 44/14 Åpen post, sak 3

Referat 7/2014 Talentprogram, WEG, Klubbsatsning, Langtidsplan, Arbeidsgrupper

Referat 6/2014 Nytt GU Sprang

Referat 5/2014 Mandat for grenutvalg

Referat 4/2014 Grenutvalget Sprang

Referat 3/2014 Samarbeidsavtale, Langtidsplan, Sponsorsamarbeid, Aldersgrense TP

Referat 2/2014 Omgjøring av vedtak sak 64/13

Referat 1/2014 Sportslige planer 2014, Oppnevning GU, Protokoll TK-komité, NM og Nordisk