Protokoller 2017

Protokoll styremøte 10/17 Økonomi, Rytterpolitisk dokument, barneidrettsbestemmelser

Protokoll styremøte 9/17 Rytterpolitisk dokument, organisasjonsstruktur

Protokoll styremøte 8/17 Styrehonorar, Trenerkomiteen, Rekruttering inn i sporten

Protokoll styremøte 7/17 Økonomi, CompetIT, Orienteringssaker

Protokoll styremøte 6/17 Sponsor sprang, FS representant på NM 2017, Orienteringssaker

Protokoll styremøte 5/17 Økonomi, Orienteringssaker

Protokoll styremøte 4/17 Budsjett 2017 og 2018

Protokoll styremøte 3/17 Økonomi, CompetIT, Organisering NRYF

Protokoll styremøte 2/17 KR VII – Voltige, Nye medlemmer grenutvalg

Protokoll styremøte 1/17 Økonomi, CompetIT/Horsepro, Organisering NRYF, Anleggsstrategi