Protokoller 2015

Protokoll styremøte 11/15 Strategiarbeid, Økonomi, Orienteringssaker, Oppsummering fra FEIs General Assembly 2015, Irettesettelseskort, Klubbnytt. Vedlegg 1Vedlegg 2

Protokoll styremøte 10/15 Strategiarbeid rytterpolitisk dokument, effektiv behandling av faste styresaker, orienteringssaker, irettesettelseskort, klubbnytt

Protokoll styremøte 9/15 Krisehåndtering og kommunikasjon, handlingsplaner, irettesettelseskort, nytt medlem i GU-S – Vedlegg til Sak 61/15

Protokoll styremøte 8/15 Etisk råd, nytt medlem i Gu-Di.

Protokoll styremøte 7/15 Økonomi, handlingsplan, mandater for utvalg/komiteer og orienteringssaker.

Referat styremøte 6/15 Etisk råd, økonomi, TKr, samt orienteringssaker.

Referat styremøte 5/15 Fordeling av representasjon til NM og orienteringssaker, lisenskrav MG.

Referat styremøte 4/15

Referat styremøte 3/15 Økonomi CompetIT, høring idrettspolitisk dokument, NM U25 dressur, mandat NRYF Ungdomskomité, Rytterpolitisk dokument.

Referat styremøte 2/15 Rekrutteringstiltak, samarbeid med NJK, DNT og NHS, skisse til årlig handlingsplan og FS innstilling til valgkomite.

Referat styremøte 1/15 Ansettelse av ny generalsekretær, budsjett 2015/2016, FS-representasjon på NM 2015, FERD anleggsundersøkelse, CompetIT-strategi, bredde og rekruttering. (Agenda styremøte 1/15)