Protokoller 2023

  • Download Protokoll styremøte 1/23 - Regnskap 2022, utkast budsjett 2023-2024, rytterpolitisk dokument 2023-2027, nye markedsbestemmelser, valg trenerutdanningskomiteen, sak fra TKr og TK-møte 5.11.2022, hederstegn, fortjenestenål, stigbøylen, ryttertinget 2023
  • Download Protokoll styremøte 2/23 - Regnskap 2022, FS økonomiske beretning, årsberetning 2021-2022, budsjett 2023 og 2024, rytterpolitisk dokument 2023-2027
  • Download Protokoll styremøte 3/23 - Innstillinger til Ryttertinget 2023, valg av representant til Idrettstinget
  • Download Protokoll styremøte 4/23 - Konstituering av FS, evaluering og oppfølging av saker fra Ryttertinget 2023, regnskap 2023, Idrettstinget 2023, FS representasjon under NM 2023
  • Download Protokoll styremøte 5/23 - Nytt regelverk for medisinering av hest, endring i Utvidet Klubbstevne, fremtidig organisering av særkretser, oppsummering Idrettstinget 2023, ny vurdering av utestengelsen av internasjonal teknisk personell