Protokoller 2023

Protokoll styremøte 1/23- Regnskap 2022, utkast budsjett 2023-2024, rytterpolitisk dokument 2023-2027, nye markedsbestemmelser, valg trenerutdanningskomiteen, sak fra TKr og TK-møte 5.11.2022, hederstegn, fortjenestenål, stigbøylen, ryttertinget 2023
Protokoll styremøte 2/23- Regnskap 2022, FS økonomiske beretning, årsberetning 2021-2022, budsjett 2023 og 2024, rytterpolitisk dokument 2023-2027
Protokoll styremøte 3/23- Innstillinger til Ryttertinget 2023, valg av representant til Idrettstinget
Protokoll styremøte 4/23- Konstituering av FS, evaluering og oppfølging av saker fra Ryttertinget 2023, regnskap 2023, Idrettstinget 2023, FS representasjon under NM 2023
Protokoll styremøte 5/23- Nytt regelverk for medisinering av hest, endring i Utvidet Klubbstevne, fremtidig organisering av særkretser, oppsummering Idrettstinget 2023, ny vurdering av utestengelsen av internasjonal teknisk personell
Protokoll styremøte 6/23- Regnskap 2023, endring i UK-stevner, mulig sak til TK-møte 2023, oppfølgning rytterpolitisk dokument 2023-2027
Protokoll styremøte 7/23- Kvartalsregnskap, fremtidig organisering av særkretser, oppfølging rytterpolitisk dokument hestevelferd, oppfølging rytterpolitisk dokument toppidrett, regulering honorar teknisk personell
Protokoll ekstraordinært styremøte 8/23- Forbundsstyret var innkalt til møte for å få en orientering om debatten om hestevelferd utløst av dansk dokumentar.
Protokoll styremøte 9/23- - Mandat NRYFs hestevelferdsråd, oppfølging saker fra møte i teknisk komité, valg til sentrale utvalg og komiteer.