Protokoller 2022

  • Download Protokoll styremøte 1/22 - Oppfølging møte i Teknisk komité 30.10.2021, fastsettelse dato og sted ryttertinget 2023, status arbeid utvalg «morgensdagens ryttersport»
  • Download Protokoll styremøte 2/22 - Årsregnskap (2021), dopingbestemmelser, utmerkelser og priser, rytterpolitisk dokument 2023-2027
  • Download Protokoll styremøte 3/22 - Regnskap pr. 31.03.2021, morgendagens ryttersport, rytterpolitisk dokument 2023-2027
  • Download Protokoll styremøte 4/22 - Regnskap pr. 31.03.2022, status «Trygg rytterglede for alle», morgendagens ryttersport, rytterpolitisk dokument 2023-2027
  • Download Protokoll styremøte 5/22 - Regnskap pr. 30.06.2022, Aldersgrense teknisk personell, Trenerattest, Stortingsmelding om dyrevelferd, Leie av kontorlokaler