Agria Naturbane

Agria Dyreforsikring og Norges Rytterforbund ønsker, som et ledd i #stopphalthet-kampanjen, å inspirere og legge til rette for at flere rideanlegg bruker naturen rundt seg. Med dette ønsker vi å dele ut totalt 120 000 kroner fordelt på tre heldige rideklubber, øremerket utvikling av en Agria Naturbane.

10018 Naturbana bok 64 1
Foto: Agria Dyreforsikring

Søknadsrunde 2022

Et godt forebyggende verktøy

– Det er mange grunner til at halthet oppstår, men en stor del av tilfellene lar seg forebygge gjennom riktig ridning og hestehold. En viktig faktor for å redusere antall halthetstilfeller er å trene hesten på variert underlag og med ulike øvelser. Det er her Agria Naturbane kommer inn i bildet som et viktig verktøy, sier administrerende direktør i Agria Dyreforsikring, Marianne Broholm Einarsen.

En naturbane trenger ikke å være komplisert, og såfremt du har fått en godkjenning fra skogs- eller tomteeier kan du starte med å fjerne steiner og grove røtter på et område. Legg naturbanen til et sted med tilstrekkelig flatt underlag og pass på å drenere grunnen godt. Deretter kan du fylle på med for eksempel bark og sagflis, og tilrettelegge med naturelementer. Det er kun fantasien som setter grenser for hvordan du kan bruke naturen til å lage en morsom treningsarena.

Her finner du en oppskrift på å lage en naturbane.