Ridebanebunner

De seneste årene har det foregått mye forskning på ridebanebunner, og hvordan disse påvirker hestens prestasjon og ikke minst helse og holdbarhet.

FEI har publisert noe de kaller “Equine Surfaces White Paper“, der finner du den siste forskningen om underlagets påvirkning på hestens helse. “Equine Surfaces White Paper” oppdateres med jevne mellomrom med det seneste innen forskning på tema.

Bygging av ridebane

Svenske forskere har laget en veiledning for oppbygging og av ridebanebunner basert på forskning og erfaring “Ridunderlag – en guide“. Veilederen er basert på pågående forskning og vil kompletteres med ny viten etterhvert som dette blir tilgjengelig.

Vedlikehold av ridebanebunn

En ridebane må ses på som en ferskvare, som må pleies og stelles for å holde seg god hele året rundt og i årene som kommer.

Derfor har Norges Rytterforbund utarbeidet denne brosjyren som er ment som et bidrag til å øke kompetansen og bevisstheten rundt vedlikehold, slik at levetiden på banen forlenges. Dermed blir kvaliteten på ridebanebunnen opprettholdt.

Brosjyren kan lastes ned her.

Råd og hjep

Mange klubber vil kunne spare mye ressurser ved å benytte profesjonell assistanse i byggeprosessen.

NRYF har en avtale med Stallmestern, et firma som tilbyr konsulenttjenester innenfor bygging og drift av anlegg. Avtalen innebærer at NRYFs klubber får en gratis oppstartskontakt gjennom samtale eller e-post med Stallmestern. I tillegg får NRYFs klubber ytterligere 10 % reduksjon i pris på Stallmestern tjenester ved bruk utover oppstartskontakten.