Anleggskonferansen

I Rytterpolitisk dokument slås det fast at flere og bedre anlegg, med mål om bærekraftig drift av klubbanlegg, er et av tre satsingsområder for Norges Rytterforbund i perioden 2023-2027.

2024

Anleggskonferansen ble arrangert 27. januar 2024 på Idrettens Hus, Ullevål Stadion, Oslo.

Følgende foredragsholdere bidro på konferansen om ulike temaer, hvor presentasjonene er publisert:

NIFs Anleggspolitikk og utstyrsordningen
Torstein Busland, Anleggsrådgiver i NIF


NRYFs anleggsstrategi 2023-2027
Kjell Myhre, Seniorrådgiver i NRYF


Presentasjon av NRYFs anleggsveiledere


Spillemidler – formål og kriterier
Steinar Håkonsen, anleggsveileder NRYF


Momskompensasjon for anleggsbyggere
Robert Ruud, Anleggsveileder NRYF


Drift og vedlikehold av hestesportanlegg
Siren Eldøy Hinderaker, Anleggsveileder NRYF


Digital anleggsveileder – Hestesport
Gry Brodshaug, Rådgiver i Kulturdepartementet
Thor Gunnar Mathisen, Stallmestern


Bygging og rehabilitering av hestesportanlegg – deling av erfaringer
• Indre Haugaland Hestesportsklubb/Haugaland Hestesport Arena
v/Laila Nemeth
• Volda Rideklubb v/ Edle Holmin


Organisering og driftsform av hestesportanlegg
Laila Nemeth, Haugaland Hestesport Arena


Klima, miljø og bærekraft
Thor Gunnar Mathisen, Stallmestern


Hestegjødsel – en mulig ressurs
Morten Aasen, Norsk Biokraft AS