Digital anleggsveileder

Anlegg er en forutsetning for ryttersporten, og gode anlegg gir god aktivitet. Et av delmålene i NRYFs handlingsplan 2019-2023 var utarbeide en digital veileder for bygging av rideanlegg, i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet. Nå er den her – til glede og nytte for alle med planer om å bygge, utvide eller rehabilitere.

Norges Rytterforbund har i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet utarbeidet denne veilederen for bygging av hesteanlegg.
Målgruppen er rideklubber, fylker, kommuner og private som planlegger å bygge hesteanlegg.

Veilederen er skrevet med fokus på rideklubber som skal bygge anlegg, men vil også være til nytte for alle som er involvert i å bygge hesteanlegg. Informasjonen kan også være til fin hjelp for entreprenører som skal legge inn tilbud til hele eller deler av anlegg.


I Norge blir det stadig flere hester og stadig større fokus rundt dyrevelferd, miljø og sikkerhet, samt utvikling i idretten og hestebrukernes behov. Det er derfor viktig at nye anlegg blir gode fremtidsrettede anlegg, som også vil gi driverne en sunn økonomi.
For å imøtekomme behovet for anlegg ønsker Norges Rytterforbund at enhver kommune med over 10.000 innbyggere skal ha et hestesportsanlegg tilrettelagt for et mangfold av brukergrupper og arrangementer.


Innholdet i veilederen vil gi leseren en oversikt over veien fra en idé til ferdig anlegg i drift. Den klarer derimot ikke å få med alle detaljer, men gir et godt grunnlag på veien.
Utover de mer vanlige punktene i prosjektering av idrettsanlegg er det satt fokus på fremtidsrettet og kostnadsdrivende punkter i de enkelte områdene. Dette er gjort for å få frem hva som kan gi et godt anlegg for både nåtid og fremtiden, samt hvilke områder som kan gi store kostnader ved byggingen.


Denne veilederen er laget som en digital utgave istedenfor et tradisjonelt hefte. Ved å ha en digital veileder vil det være enklere å oppdatere innholdet, når det kommer endringer innen forskrifter, behov og krav.

Veilederen er skrevet av Thor Gunnar Mathisen (www.stallmestern.no) i samråd med NRYF og KUD. Den er gjennomlest og korrigert ved hjelp av Norsk Hestesenter.