Rideknappen

NRYFs primære målsetting med rideknappen er å gi et tilbud til alle rideinteresserte. Samtidig vil rideknappen kunne representere et fornuftig og skolerende aktivitetstilbud til klubber/lag og grupper som ønsker å arbeide med hester og ridning.

Rideknappen er et bevis for gjennomførte og godkjente ferdighetsprøver i ridning samt stell av hest og kunnskap om hest.

Rideknappen er inndelt i fem forskjellige grader, som er tilpasset varierende nivåer hos rytterne og som på den måten skal sikre kontinuitet i skoleringen av rideinteresserte. Rideknappen er utformet som et emaljert merke i metall. Merket er likt for samtlige grader, men hver grad har sin bestemte farge.

Hvem kan arrangere rideknappen?

 • Både rideklubber, rideskoler og rideleire kan arrangere rideknappen. Det er ingen formelle krav til kurslærer/dommer, men NRYF anbefaler at det brukes an autorisert trener eller ridelærer. Kurslærer/dommer må ha generell hestekunnskap, og være godt kjent med innholdet i rideknappene.

Kursmateriell

 • 1. “Reglement til rideknappen” – her finner du all informasjon for gjennomføring.
  "Rytterens ABC" er en grunnbok i stell, ridning og håndtering av hest som er utarbeidet for å kunne dekke kravne til rideknappen

  2. Pakker for de ulike knappene. Disse inneholder selve knappen, bedømmingskjema, diplom og ridesertifikat (gjelder knapp 3 og knapp 5)

  For deltagerne anbefales Grønt Kort-boka, og å bruke vårt Hestekunnskapsbibliotek for å finne riktig teorigrunnlag.

  Det tidligere produserte heftet “Hest i trafikken (pdf)” er nå tatt inn som en del av Grønt Kort-boken, men kan også brukes som teorigrunnlag for rideknappen 3 og 5.

Praktisk gjennomføring

 • Alle rideknapper gjennomføres i forbindelse med en stall, gjerne med oppholdsrom for teoretiske spørsmål. I tilegg er det behov for inngjerdet ridebane fra og med grad II.

  Rideknappene kan med fordel legges opp som praktiske aktivitetsdager – for eksempel i en helg. Dag 1 kan man gå gjennom praktisk og teoretisk stoff for de ulike gradene. Dag 2 gjennomføres selve knappen, hvor rytteren blir testet i sin kunnskap og gjennomfører praktiske tester. Klubben/rideskolen har anledning til å ta en liten kursavgift for å dekke materiell og kurslærere.

  NB! For rideknappen 5 skal rytteren blant annet ha ridd LC:1 og hoppet et hinder på min. 50cm. Dersom rytteren har vist dette for rideknappdommeren tidligere, for eksempel på stevne eller trening – kan dette godkjennes som en del av rideknappen.