Antidopingregelverk

Utøvere innen ryttersporten må forholde seg til to ulike sett regelverk; et regelverk for utøveren som er felles for all idrett og et regelverk spesifikt for hesten. For utøveren selv gjelder NIFs antidopingregelverk i tillegg til de regler som finnes i NRYFs konkurransereglement KR I. For hestens del gjelder NRYFs bestemmelser om antidoping og regelstridig medisinering for hest. Disse bestemmelsene er basert på FEIs antidoping regelverk (Equine Anti Doping and Controlled Medication Regulations), Forskrift om velferd for hest og hund in konkurranser og Forbuds og karenstidsliste fastsatt av Det norske Travselskap.

Antidoping for utøver

NRYFs antidopingregelverk for utøvere bygger på NIFs antidopingregelverk og NRYFs konkurransereglement, KR I.

Som utøver er man forpliktet til å forholde seg til ovennevnte regelverk, og tilhørende retningslinjer som finnes på Antidoping Norges hjemmeside

Utøvere på landslag og satsingsgrupper er forpliktet til å ta Antidoping Norges e-læring Ren Utøver, et program som sikrer grunnleggende antidopingkunnskap.

Dette e-læringsprogrammet anbefales også generelt for alle utøvere innen sporten.

Legemiddelsøk

I samarbeid med Felleskatalogen har Antidoping Norge utviklet et legemiddelsøk. Tjenesten gir raskt og enkelt svar til utøvere, ledere og helsepersonell hvis det er tvil om et preparat inneholder stoffer som står på idrettens dopingliste.

WADAs dopingliste oppdateres 1. januar hvert år. Antidoping Norge har publisert en norsk versjon av listen her.

WADAs regelverk The Code | WorldAnti-Doping Agency.

Har du spørsmål knyttet til antidoping – utøver (humanidretten), medisinering, kosttilskudd, etc. vennligst ta kontakt med NRYF avd. sport eller Antidoping Norge.

Samtykkeskjema til dopingkontroll for mindreårige

For å kunne teste topputøvere under 18 år, er Antidoping Norge avhengig av samtykke fra foresatte. Et signert samtykkeskjema må leveres for alle utøvere i alderen 13 til 18 år som er på landslag, satsingsgrupper, landslagssamlinger og som representerer Norge internasjonalt.

Manglende samtykke vil bety at utøveren ikke kan delta i idrettsaktivitet på toppnivå.

Uten signert samtykke er det ikke mulig å melde til internasjonale stevner.

Manglende samtykke kan medføre sanksjoner.

Skjemaet trenger kun å bli fylt ut én gang for hver enkelt utøver og er gyldig til utøver er 18 eller til det trekkes tilbake av foresatte.

Skjemaet oppbevares i henhold til GDPR inntil utøver fyller 18. De vil da bli slettet.

Signert samtykkeskjema sendes til samtykke@antidoping.no og til Norges Rytterforbund.

Spørsmål kan rettes til samtykke@antidoping.no og de vil ta kontakt.

Du finner samtykkeskjema her

Se forskrift om innhenting av samtykke her

Antidoping for hest

NRYFs antidopingbestemmelser for hest bygger på FEIs antidopingregelverk, Forbuds- og karenstidsliste, idrettens bestemmelser, jfr. NRYFs konkurransereglement KR 1. I bunnen ligger Lov om dyrevelferd og Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser.

Idretten har i tillegg egne bestemmelser, i bunnen ligger NIFs antidopingregelverk.

Du kan lese mer om karenstid, doping og regelstridig medisinering av hest her.

Internasjonale stevner

For start på FEI-stevner gjelder som hovedregel FEIs regelverk.

OBS! Enkelte land kan ha en offentlig lovgivning om doping av hest som er strengere enn FEI sitt regelverk. På FEI-stevner i disse landene vil det nasjonale antidopingregelverket kunne være gjeldende. Hvis nasjonalt antidopingregelverk overstyrer FEIs regelverk, skal det stå i stevneinvitasjonen (schedule).

Vi ber alle utøvere være sitt ansvar bevisst, og gjøre seg kjent med gjeldende regelverk.

Lurer du på noe om hest og doping? Ring, eller send en e-post til sportsavdelingen