Antidopingregelverk

NRYFs Dopingbestemmelser for hest bygger på nasjonale regelverk og idrettens bestemmelser. I bunnen ligger Lov om dyrevelferd og Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser.

Idretten har i tillegg egne bestemmelser, i bunn ligger NIFs antidopingregelverk og NRYFs konkurransereglement, KR I.

Du kan lese mer om karenstid og doping her.

Starte i utlandet?

For start på FEI-stevner gjelder som hovedregel FEIs regelverk.

OBS! Enkelte land kan ha en offentlig lovgivning om doping av hest som er strengere enn FEI sitt regelverk. På FEI-stevner i disse landene vil det nasjonale antidopingregelverket kunne være gjeldende. Hvis nasjonalt antidopingregelverk overstyrer FEIs regelverk, skal det stå i stevneinvitasjonen, schedule.

Vi ber alle utøvere være sitt ansvar bevisst, og gjøre seg kjent med gjeldende regelverk.

Lurer du på noe om hest og doping? Ring, eller send en e-post til sportsavdelingen

Antidoping for utøver

NRYFs antidopingregelverk for utøvere bygger på NIFs antidopingregelverk og NRYFs konkurransereglement, KR I.

Som utøver er man forpliktet til å forholde seg til ovennevnte regelverk, og tilhørende retningslinjer som finnes på Antidoping Norges hjemmeside

Legemiddelsøk

I samarbeid med Felleskatalogen har Antidoping Norge utviklet et legemiddelsøk. Tjenesten gir raskt og enkelt svar til utøvere, ledere og helsepersonell hvis det er tvil om et preparat inneholder stoffer som står på idrettens dopingliste.

WADAs dopingliste oppdateres 1. januar hvert år. Antidoping Norge har publisert en norsk versjon av listen her.

WADAs regelverk The Code | WorldAnti-Doping Agency.

Har du spørsmål knyttet til antidoping – utøver (humanidretten), medisinering, kosttilskudd, etc. vennligst ta kontakt med NRYF avd. sport eller Antidoping Norge.